· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

KIO: Odrzucenie oferty wymaga pełnego uzasadnienia

 

            Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. KIO 2503/11 potwierdziło wymagane przez Prawo zamówień publicznych wymaganie do podania uzasadnienia odrzucenia oferty. KIO dokonało interpretacji rozszerzającej stwierdzając, że podmiot publiczny, który odrzuca ofertę jednego z przedsiębiorców musi uzasadnić w sposób wyczerpujący swoje stanowisko.

            W przedmiotowej sprawie zamawiający informując o zakończeniu przetargu i odrzuceniu oferty podał jedynie podstawę prawną. W piśmie doręczonym przedsiębiorcy zamawiający poinformował, że oferent zostanie poinformowany o przyczynach odrzucenia oferty w lokalu zamawiającego.

            Zdaniem KIO takie postępowanie narusza prawa oferenta i może powodować nieważność przetargu. Starający się o zamówienie ma prawo do informacji o powodach odrzucenia oferty, bez konieczności wzywania zamawiającego do udzielenia pisemnego uzasadnienia.

            Pozbawienie takiego prawo ogranicza prawo do polemiki z zamawiającym oraz odwołania się od decyzji. Jak słusznie zauważyła KIO ubiegający się o zamówienie w przypadku braku uzasadnienia nie wie czy powinien korzystać ze środków ochrony prawnej czy pogodzić się z decyzją podmiotu publicznego. Co więcej w przypadku rozprawy startujący w przetargu nie znając stanowiska zamawiającego nie jest w stanie obronić swojej oferty.

            KIO w powyższej sprawie zdecydowała się unieważnić odrzucenie ofert i zarządziła ponowne rozpoznanie ofert przedstawionych w przetargu.

            Orzeczenie ma istotny charakter ponieważ może stanowić dla podmiotów ubiegających się podstawę do ubiegania się ponowne zbadanie ofert. Z literalnego brzmienia przepisów wynika, że ubiegający w takiej sytuacji miał prawo do zawieszenie terminu na odwołanie oraz zażądania pisemnego uzasadnienia. Orzeczenie tym samym tworzy prawo po stronie podmiotu ubiegającego się.
Tagi: KIO, ochrona prawna, oferta, przedsiębiorca, przetarg, uzasadnienie decyzji
Autor: K.CH.
Data: 26 grudnia 2011