· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Szykuje się rewolucja w prawie budowlanym


            Minister Infrastruktury zapowiedział diametralne zmiany w prawie budowlanym. Zniknąć mają m.in. pozwolenia na budowę dla tzw. małego budownictwa. Pozwolenia organów administracji publicznej ma zastąpić prawo do sprzeciwu, które będzie przysługiwało staroście lub prezydentowi miasta.

            Projekt zmian do ustawy zakłada, że do przystąpienia do budowy nie będzie już potrzebna zgoda lecz samo zgłoszenie. Zmiany mają dotyczyć mniejszych inwestycji np. budowy pawilonu handlowego lub domu jednorodzinnego, które nie mają bezpośredniego wpływu na inne budynki znajdujące się w sąsiedztwie. W przypadku dużych inwestycji jak osiedla czy zakłady przemysłowe oraz przebudów obiektów zabytkowych pozwolenia mają pozostać w mocy.

Koniec z oczekiwaniem w nieskończoność

            Na inwestorze ma jedynie ciążyć obowiązek zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy staroście. Ten będzie miał 30 dni na wniesienie sprzeciwu, w przypadku bezczynności lub zgody organu inwestor będzie mógł bez przeszkód przystąpić do rozpoczęcia budowy.

            Zniknąć ma również konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zamiast tego inwestor ma jedynie zawiadomić PINB oraz dołączyć do zawiadomienia wymagane dokumenty. Co więcej w przypadku kontroli w trakcie budowy, w przypadku naruszeń, inspektor nadzoru budowlanego nie będzie miał obowiązku karania inwestora grzywną lecz ostrzeżeniem i zaleceniem usunięcia naruszeń we wskazanym terminie. Kary finansowe zostaną nałożone dopiero w przypadku kolejnego naruszenia projektu lub norm bezpieczeństwa.

Warunki zabudowy wyznaczy sam inwestor

            Znikną również tzw. warunki zabudowy, które stanowiły jeden z większych problemów osób budujących w mniejszych gminach. Oznacza to, że jeżeli działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego to inwestor sam wskaże sposób i rodzaj zabudowy – bez konieczności oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy przez odpowiedni organ administracji publicznej np. wójta.

Kodeks budowlany ma przyspieszyć procedurę

            Projekt, który obecnie jest konsultowany między poszczególnymi resortami i partnerami społecznymi zdobywa pozytywne opinie. Autorzy projektu spodziewają się, że projektowane normy skrócą czas załatwiania formalności o nawet 70%. Obecnie czas oczekiwania na zdobycie zgód i pozwoleń koniecznych do rozpoczęcia budowy wynosi około roku. Ma on się stać w przyszłości częścią zapowiadanego Kodeksu budowlanego.
Tagi: inspekcja budowlana, inwestor, inwestycje, kodeks budowlany, PINB, warunki zabudowy
Autor: K.CH.
Data: 27 grudnia 2011