· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

KE: prawo zamówień publicznych do zmiany

           Celem nowego prawa unijnego jest polepszenie sytuacji podmiotów startujących w przetargach oraz wprowadzenie elementu negocjacji do procedury zamówień publicznych. Zmiany zakładają, że podmioty sfery publicznej będą mogły prowadzić negocjacje bezpośrednio z oferentami już po ogłoszeniu przetargu oraz zmianę zasad ogłaszania przetargów na koncesje.

Negocjacje przetargowe

            Negocjacje mają pomóc w lepszym dopasowaniu ofert do faktycznych potrzeb zamawiającego oraz prowadzić do zmniejszenia elementów niepotrzebnych w zamówieniu, które prowadzą do wykluczenia niektórych podmiotów startujących. Nadal podmiot publiczne będą związane essentialia przetargu czyli przedmiotem, kryteriami doboru sprzedawcy lub wykonawcy oraz wymaganiami podstawowymi (np. ceną maksymalną). Co więcej by uniknąć sytuacji prowadzących do korupcji zamawiający będzie musiał opublikować raport z negocjacji, który będzie poddany audytowi.

Roczny plan zamówień publicznych

            Kolejną zmianą, która ma ułatwić prowadzenie przetargów, szczególnie przez mniejsze podmioty publiczne, są roczne plany przetargów. Obecnie ogłoszenie każdego przetargu wymaga osobnego zawiadomienia. Taki stan prawny prowadzi do zwiększenia kosztów obsługi przetargu (ogłoszenia w prasie i Internecie) oraz zmniejsza zakres osób informowanych (tylko największe firmy są w stanie prowadzić tak szczegółowy wywiad gospodarczy).

Ustne oświadczenia oraz domniemanie znajomości dokumentu

            Dalsze zmiany mają dotyczyć dokumentów wymaganych od podmiotów startujących w przetargu. Pojawić ma się domniemanie znajomości dokumentacji – jeżeli przedsiębiorca choć raz dostarczył dokument do organu to nie będzie musiał powtarzać tej czynności. Co więcej wiele dokumentów i zaświadczeń, do tej pory, wymaganych od wszystkich uczestników stanie się wymagalne jedynie od zwycięzcy przetargu.

Koncesje w Dzienniku Urzędowym UE

            Nowelizacji ulegną również zasady udzielania koncesji. Według projektu KE wszelkie koncesje mają być ogłaszane w dzienniku urzędowym UE. Do tej pory były one ogłaszane jedynie w kraju. Wyjątek mają stanowić koncesje o niskiej wartości, jednak kwota nadal jest przedmiotem ustaleń.

            Projekt ma być przyjęty w 2012 roku. Następnie państwa członkowskie będą miały dwa lata na jego transpozycje do porządku krajowego.
Tagi: audyt, koncesja, korupcja, nowelizacja, prawo unijne, przetarg
Autor: K.CH.
Data: 28 grudnia 2011