· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Na nowy rok ułatwienia w PZP

 Zmiana polega na zmniejszeniu formalności związanych z przetargami, które opiewają na niższe szacowane kwoty niż tzw. próg UE. Przedmiotowe progi są zmieniane raz na dwa lata i są wyrażane w Euro.

                                                 Wzrost limitów

            Od nowego roku progi wynoszą 400 tys. euro dla usług i 5 mln euro dla robót budowlanych. W poprzednim okresie kwoty limitu wynosiły 387 tys euro i 4845 tys euro. Wzrósł również kurs euro przyjęty na potrzeby na PZP z 3,84 do 4,02.

                                        Co to oznacza w praktyce?

            Zmiany powodują, że wszelkie zamówienia poniżej progu nie muszą być publikowane w dzienniku urzędowym UE, zamawiający będzie musiał przedstawić ogłoszenie o przetargu jedynie w Biuletynie Informacji Publicznej i będzie mógł skorzystać z licytacji elektronicznej. Dzięki temu skróceniu ulegną terminy na składanie ofert.

                         W jaki sposób zamawiający wie czy przekroczył próg?

            To czy przetarg będzie można rozstrzygnąć z użyciem ułatwionej procedury będzie zależeć od szacunków zamawiającego. Przed ogłoszeniem organ, który zamawia usługę, towar czy prace budowlane dokona szacunkowego obliczenia wartości przetargu. Wartość szacunkowa jest wyliczana w kwotach netto. Nie przekroczenie progu daje prawo do ułatwień

 

Podstawa pr.: Dz.U. nr 282 poz. 1649 i 1650 (nowelizacja z XII 2011 r.)
Tagi: nowelizacja, procedury, przetarg, zamówienia publiczne
Autor: K.CH.
Data: 05 stycznia 2012