· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Na stadionach można już wypić piwo, ale…

 

   Od 13 stycznia 2012 roku uprawnieni przedsiębiorcy, posiadający specjalne zezwolenia mogą podczas imprez masowych sprzedawać i podawać napoje o niskiej zawartości alkoholu.
Sprzedaż i podawanie niskoprocentowych napojów alkoholowych na imprezach  masowych może się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych  na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.). Dopuszczalna  zawartość alkoholu  w piwie „stadionowym”  wynosi 3,5%.. Opakowania tego piwa muszą być bezpieczne, czyli nie mogą być szklane, metalowe, oraz z twardych  tworzyw. Nie można wnosić własnego piwa na stadion.

   Będą też imprezy określone jako imprezy podwyższonego ryzyka. Na nich piwa nie będzie. Te imprezy będą odbywać się pod szczególnym nadzorem. Należy się spodziewać, że na nich ilość osób ukaranych będzie znacznie wyższa niż na imprezach „normalnych”. Na jednych i drugich ilość przewinień i kar określonych w nowelizacji  odpowiednich przepisów  wzrosła znacznie. Kibolom (bo nie kibicom) grożą rozliczne sankcje za zakłócanie porządku stadionowego, za niewykonywanie poleceń służb porządkowych, za zasłanianie twarzy, za prowokowanie służb porządkowych do interwencji, za zajęcie miejsca w innym sektorze niż wynika to z posiadanego biletu. Kary za te wykroczenia to: kara ograniczenia wolności lub grzywna nie mniejsza niż 2 tysiące złotych.

\  Wszystkie te zabiegi wykonano w trosce  o zapewnienie bezpieczeństwa podczas turnieju EURO 2012, oraz w celu walki z chuligaństwem stadionowym. Ustawodawcy zmienili łącznie 10 ustaw, w tym 5 kodeksów . Zmianie uległy m.in.: ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, Kodeks wykroczeń, ustawa o Policji, Kodeks karny, ustawa o broni i amunicji, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

   Jakie będą rezultaty funkcjonowania tych zmienionych ustaw – przekonamy się niebawem.
Tagi: areszt, bezpieczeństwo, grzywna, imprezy masowe, Kodeks wykroczeń, nowelizacja
Autor: ZL
Data: 24 stycznia 2012