· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Reguła wydatkowa uzgodniona?

   Reguła wydatkowa to mechanizm prawnofinansowy, który ma celu ograniczenie deficytu JST przez związanie ich stałym poziomem wydatków. Sama idea, mimo że krytykowana, nie była polem konfliktu. Przedstawiciele JST do tej pory mieli największe zastrzeżenia wobec ewentualnych sankcji za nieprzestrzeganie reguły oraz sposobów jej egzekucji.

            W sprawie samorządowcy podnoszą, że poziom deficytu JST ma charakter przejściowy i jest związany z wykorzystaniem środków pochodzących z UE. Wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast wskazują, że inwestycje gmin i województw powodują istotny wzrost PKB oraz dochodów budżetowych z podatków, w skali całego kraju oraz są niepowtarzalną szansą dla samych samorządów.

            Z tych powodów samorządowcy wystąpili z propozycją by reguły wydatkowej zwolnić te jednostki, które realizują istotne projekty unijne oraz w roku budżetowym, w którym przejmowane są zadłużone szpitale. W sprawie szpitali wypowiedział się Ryszard Grobelny, prezydent Poznania, który stwierdził, że bardzo prawdopodobne jest, że wierzyciele ZOZ-ów, którzy nie dochodzili roszczeń wobec szpitali z pewnością uczynią to wobec samorządów.

            Właśnie kwestia zadłużeń ZOZ-ów pozostaje kością w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która działa pod przewodnictwem ministra Michała Boniego. Sprawa reguły wydatkowej jest negocjowana od grudnia zeszłego i miała być zakończona na posiedzeniu z 25 stycznia, ale wobec sprawy upadłych szpitali przedłuży się do 22 lutego. Mimo to strona MF ocenia pozytywnie propozycje JST i jest zadowolone z postępu negocjacji – stwierdził ocenił podsekretarz stanu MF Maciej Grabowski w wypowiedzi dla PAP. Również Grobelny ma duże nadzieje na zakończenie sprawy na lutowym posiedzeniu KWRiST.

            Problem rodzi również, wspomniana wyżej, kwestia odpowiedzialności JST za niestosowanie się do reguły wydatkowej. MF proponuje zastosowanie, w takiej sytuacji, mechanizmu dostosowawczego, który skutkowałby poddaniem budżetów JST pod silną kontrole zarządczą MF oraz ostrym i natychmiastowym ograniczeniem wydatków. Samorządowcy oceniają tę sankcje jako nadmierną, wręcz drakońską dla ich polityki finansowej i domagają się w kryzysowych sytuacjach podzielenia odpowiedzialności między budżet krajowy a ich własny.]

            Strona rządowa jest gotowa na ustępstwa, ale w zamian za zmianę progu reguły wydatkowej z 0,6% PKB na 0,4% PKB jako górnego limitu deficytu. Z wyliczeń Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych wynika, że wejście w życie reguły wydatkowej spowoduje, że czerwcu 2012 r. 1086 jednostek samorządu terytorialnego, czyli prawie 40 proc. samorządów, będzie zmuszonych ustawowo do ograniczenia deficytu. W związku z czym, wydatki na inwestycje JST spadną o ponad 5 mld zł, z tej kwoty aż 2 mld złotych przypadnie na 15 jednostek samorządu terytorialnego – głownie województwa i największe miasta.

Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, zawierający propozycję reguły wydatkowej dla sektora samorządowego zakłada, że z deficyt jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r. będzie niższy niż 10 mld zł; w 2013 r. limit  zaplanowano w wysokości 9 mld zł, a począwszy od 2014 r. wyniesie 8 mld zł.
Tagi: budżet, finanse publiczne, KWRiST, MF, nowelizacja, reguła wydatkowa, samorząd
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 29 stycznia 2012