· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

ACTA ad acta?...odc.7

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, takie swoje stanowisko w sprawie konwencji ACTA szczegółowo uzasadnił w piśmie, które 23 stycznia 2012 r. skierował do Michała Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Wskazał w nim, że wprawdzie zakres ustawowych uprawnień GIODO nie pozwala mu na formułowanie opinii wobec możliwości blokowania stron internetowych oraz ewentualnego uniemożliwiania osobom fizycznym, osobom prawnych lub innym jednostkom organizacyjnym dostępu do usług sieciowych, to jednak ponieważ część uregulowań konwencji ACTA odnosi się do wymiany danych osobowych pomiędzy różnymi podmiotami powoduje, GIODO postanowił przedstawić swoją opinię w tym zakresie.

„Choć podpisanie i ratyfikacja konwencji ACTA nie spowoduje powstania obowiązku Polski do znowelizowania swojego prawa wewnętrznego, niewątpliwie zajdą zmiany systemie prawa w naszym kraju związane z pojawieniem się nowego aktu prawa międzynarodowego, który może – zdaniem niektórych podmiotów – być na tyle precyzyjny, że jego normy wprowadzą nowe obowiązki spoczywające na podmiotach publicznych i – przede wszystkim – prywatnych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przewiduje również, że niektóre istniejące w Polsce podmioty – w szczególności – organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – będą domniemywały z treści konwencji ACTA posiadanie nowych uprawnień do przetwarzania danych osobowych” - napisał dr Wojciech Rafał Wiewiórowski.

GIODO przewiduje, że na osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nakładane będą nieznane w naszym prawie obowiązki ujawnienia danych osobowych osób fizycznych podejrzewanych o naruszenie norm konwencji ACTA. W jego opinii, podobne obowiązki będą domniemywane wobec instytucji publicznych, zwłaszcza policji. W swoim piśmie wskazuje, że normy konwencji ACTA mogą być ponadto uważane za podstawę do przekazywania takich informacji podmiotom publicznym i prywatnym w państwach niezapewniających wystarczającej ochrony danych osobowych.

„GIODO uznaje, że stworzone przez Polskę w 2011 r. podstawy prawne dla wymiany informacji pomiędzy organami ścigania państw Unii Europejskiej oraz wymiany informacji w sieci informacyjnej Międzynarodowej Organizacji Policji INTERPOL umożliwiają dziś skuteczne zapobieganie i zwalczanie poważnych przestępstw w zakresie objętym konwencją ACTA. Rozszerzanie listy czynów zabronionych objętych taką współpracą oraz – co najważniejsze – tworzenie alternatywnych sieci wymiany informacji dla potrzeb dochodzenia roszczeń cywilnych nie jest możliwe bez wykazania, że działanie takie jest konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Zdaniem GIODO, nie wykazano jak dotąd niezbędności takich działań” – czytamy w piśmie GIODO
Tagi: ACTA, dane osobowe, GIODO, Interpol, konwencja, ratyfikacja
Autor: red.
Data: 31 stycznia 2012