· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Siedziba przedsiębiorstwa musi być realna

            Naczelny Sąd Administracyjny, podtrzymując orzeczenie WSA we Wrocławiu, określił przesłanki, które musi spełniać siedziba przedsiębiorcy. W wyroku o sygnaturze II FSK 1300/10 sędzia Anna Dumas podkreśliła, że by lokal był uznawany za siedzibę przedsiębiorstwa musi być zarejestrowany (w KRS lub CEIDG) lub być miejscem faktycznej pracy zarządu.

            W opisywanej sprawie fiskus ustalił, że spółka zawyżała koszty prowadzonej działalności przez utrzymywanie budynku, który był pensjonatem. Spółka wydała ponad 50 tysięcy złotych netto na utrzymanie nieruchomości dokonując opłat za m.in. media, konserwacje czy zarząd nieruchomością. Ponieważ prowadzenie usług turystycznych nie było przedmiotem działalności spółki urząd zdecydował o nie uwzględnieniu wydatków jako kosztu prowadzenia działalności w zakresie ustawy o CIT.

            Spółka stała na stanowisku, że pensjonat pełnił funkcję biurową oraz mieszkalną dla zarządu, dlatego jego wydatki powinny być klasyfikowane jako koszty uzyskania przychodu. Jeszcze na poziomie I instancji sędziowie stwierdzili, że brak wpisu do odpowiedniego rejestru nie musi przesądzać o klasyfikacji nieruchomości jako siedzibie, ale już brak oznaczeń na budynku oraz fakt, że pozostali pracownicy administracyjni pracowali w innym budynku stanowi o niemożliwości uznania pensjonatu za siedzibę. Z tego powodu WSA we Wrocławiu przyznało rację organom skarbowym, w II instancji NSA nie wydał pisemnego uzasadnienie wskazując na zasadność wyroku I instancji.

            Wyrok nie tylko potwierdził aktualny stan prawny, ale wskazał, że istnieje możliwość zaklasyfikowania za siedzibę innej nieruchomości niż ta wpisana w rejestrach. W tym celu trzeba spełnić odpowiednie przesłanki jak np. kierować działalnością w sposób stały i ciągły z konkretnego miejsca, zadbać o odpowiednią „oprawę wizualną” nieruchomości przez umieszczenie szyldów informacyjnych czy stworzyć w takim miejscu miejsca pracy dla pracowników przedsiębiorstwa.

            Z drugiej strony wyrok można rozpatrywać przez wyodrębnienie przesłanek negatywnych. Ponieważ fiskus wskazywał na brak powiązania między pensjonatem a przedmiotem działalności spółki, należy rozumieć, że wpisanie do rejestru rodzaju działalności, który wiąże się z budynkiem będzie skutkował powstaniem prawa do odliczenia kosztów utrzymania od podatku.

            Wyrok jest prawomocny i nie podlega zaskarżeniu.
Tagi: KRS, NSA, spółka, stan prawny, wyrok
Autor: K.CH.
Data: 01 luty 2012