· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Dojeżdżasz? Obniż PIT

     Jednym ze sposobów na zmniejszenie zobowiązań podatkowych jest odliczenie kosztów dojazdu do pracy.

Kto może odliczyć?

            Zgodnie z art. 22 ust. 11 ustawy o PIT odliczenia „transportowe“ są dozwolone dla dwóch kategorii podatników. Po pierwsze dla osób dojeżdżających z innej miejscowości do zakładu pracy, po drugie dla osób które korzystają ze środków transportu zbiorowego (autobus, kolej czy metro, a nawet promy).

Ile wynoszą odliczenia?

            W przypadku osób dojeżdżających do pracy z innej miejscowości kwota wyrażona jest jednolicie – w postaci ryczałtu – i wynosi 1668,72 zł rocznie. W przypadku osób korzystających z komunikacji miejskiej, kolei itd. kwota maksymalna nie została określona, ale podatnik musi wykazać się rachunkami za imienne bilety okresowe, ewentualnie samymi biletami jeżeli wskazana jest na nich cena.

Wybór odpowiedniej formy odliczenia

            Jeżeli podatnik pracuje w innej miejscowości niż jego miejsce zamieszkania wówczas nie musi koniecznie skorzystać z ryczałtu lecz może odliczyć dowolną, ale udokumentowaną kwotę. Na przykład jeżeli podatnik dojeżdża do miejsca zatrudnienia oddalonego o 72 km autobusami kupując bilety miesięczne o wartości 550 zł to ma prawo odliczyć kwotę 2200 złotych od podatku od osób fizycznych.

Bilet imienny okresowy – czyli jaki?

            Podstawą do skorzystania z faktycznego odliczenia jest posiadanie biletów imiennych wydawanych na określony czas. Oznacza to, że bilet musi się charakteryzować treścią określającą tożsamość jego właściciela i musi być wydany na określony okres czasu. Tym samym np. karta miejska ze zdjęciem i podpisem użytkownika jest wystarczającą przesłanką do odliczenia.

            Należy mieć na uwadze, że sama faktura lub paragon nie stanowią podstawy do odliczenia od podatku. Osoba korzystająca z opisywanego przywileju powinna zachować na wypadek kontroli skarbowej bilet (musi go przechowywać przez 7 pełnych lat!)

            Obojętne prawnie jest czy bilety (dokumenty przewozowe) są wydane ze zniżką. Istotna pozostaje faktyczna kwota, która podatnik poniósł na zakup biletu związanego z dojazdami do miejsca pracy.

Co z paliwem?

            Pracownicy, którzy podróżują własnymi samochodami znajdują się w gorszej sytuacji – nie mogą odliczyć od podatku rzeczywistych kosztów paliwa. Jedynie co przysługuje kierowcom na etacie rozliczającym się z PIT jest kwota ryczałtowa związana z dojazdem z własnej miejscowości do miejscowości zakładu pracy.
Tagi: faktura, odliczenia, PIT, ryczałt, ulgi podatkowe
Autor: K.CH.
Data: 29 luty 2012