· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

ETS: Prawo do odliczenia VAT istnieje przed rejestracją

    Zdaniem europejskich sędziów wydatki związane z inwestycjami w rozwój przedsiębiorstwa, które ponieśli wspólnicy przed dniem rejestracji spółki powinny podlegać odliczeniu na równi z tymi, których dokonuje się już po wpisie do rejestru lub ewidencji.

         W sprawie chodziło o możliwość odliczenia  podatku VAT od zakupu nieruchomości, którą nabyli wspólnicy przed dniem uzyskania wpisu do KRS. Sprawa trafiła do Luksemburga w wyniku pytania prejudycjalnego zadanego przez Naczelny Sąd Administracyjny.

         Zgodnie z orzeczeniem ETS normy krajowe nie mogą utrudniać ani pozbawiać prawa do odliczenia podatku VAT, który został zapłacony w celu bezpośrednio związanym z przedsiębiorstwem. Zdaniem sędziów fakt występowania w rejestrach ma w tym wypadku znaczenie wtórne, a nazwiska wspólników na fakturze zamiast nazwy przedsiębiorstwa nie mogą powodować ograniczenia prawa do odliczenia zapłaconego podatku VAT. Sędziowie zauważyli, że brak wpisu do rejestru w momencie zakupu jest następstwem wymagań formalnych, a nie następstwem niedbalstwa wspólników powstającej spółki.

         W uzasadnieniu do wyroku sędziowie przytoczyli wcześniejsze orzecznictwo ETS, z którego wynika, że każda osoba która dokonuje wydatków o charakterze inwestycyjnym i ściśle połączonym z przyszłym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa powinna być uważana za podatnika.

         Pełnomocnik polskiego rządu wskazywał, że uzyskanie prawa do odliczania podatku VAT przed zarejestrowaniem spółki będzie prowadziło do nadużyć i oszustw podatkowych oraz narazi istotny interes państw członkowskich jakim jest zabezpieczenie dochodów budżetowych. Skład sędziowski nie podzielił jego argumentacji i wskazał, że organy podatkowe zachowują prawo do kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą żądać oddania zwróconego podatku, również ze skutkiem wstecznym.

         Na poziomie Izby Skarbowej w Poznaniu oraz I instancji sądu administracyjnego odmówiono spółce prawa do odliczenia. Dopiero ETS podzielił argumentacje małopolskiej spółki. Sprawa zakończyła się po 5 latach sporu.

         Wyrok ETS stanowi wyłom w wykładni prawa polskiego fiskusa i orzecznictwie sądów administracyjnych, które co do zasady zawsze sprzeciwiały się przyznaniu prawa do odliczeń podatku podmiotom niezarejestrowanym w rejestrach przedsiębiorców. Orzeczenie przyniesie zmianę w linii orzecznictwa oraz praktyce oraz w diametralny sposób przyspieszy proces inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw w pierwszych miesiącach ich działania.

Sygnatura: C 280/10Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn vs. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Tagi: ETS, fiskus, Izba Skarbowa, NSA, rejestr, spółka, sygnatura, VAT
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 06 marca 2012