· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Polska Wódka przeciw Wódce Polskiej

 

            Sąd Okręgowy w Lublinie zakreślił granice ochrony dóbr osobistych przedsiębiorstwa oraz wskazał, że ochrona nazw i znaków towarowych nie może sięgać za daleko.

            W sprawie o sygnaturze IX GC 367/11 rozstrzygniętej przez skład sędziowski z wydziału gospodarczego Sądu Okręgowego w Lublinie sędziowie uznali, że wpis do KRS nie może skutkować zastrzeżeniem określonych słów i wyrażeń wyłącznie na rzecz jednego podmiotu.

            Sędziowie ponadto uznali, że określenia polska wódka oraz wódka polska z powodu ich znaczenia opisowego nie mogą zostać nabyte oraz zawłaszczone przez konkretną osobę. Co za tym idzie określenia przynależą do sfery publicznej.

            W sprawie spór toczyły spółki: Polska Wódka z siedzibą w Warszawie oraz powiązane Wódka Polska sp. z.o.o. i Wódka Polska sp. kom. z siedzibą w Lublinie. Warszawska spółka została zarejestrowana w KRS w roku 2003, podczas gdy spółki z Lublina uzyskały wpis w latach 2005 oraz 2009. Zdaniem spółki z Warszawy lubelskie przedsiębiorstwa naruszyły dobra osobiste Polskiej Wódki (art. 43 i nast. KC)  oraz zasady prawa konkurencji (art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

            Pełnomocnicy warszawskiej spółki podnosili, że naruszone zostało prawo do firmy, a działanie spółki z Lublina miało na celu wprowadzanie w błąd konsumentów i innych uczestników obrotu. W odpowiedzi strona z Lublina odrzuciła roszczenie i wykazała, że jej wpis został usankcjonowany prawomocnym orzeczeniem sądu rejestrowego 7 lat temu. Strona z Lublina wskazała, że spółki Wódka Polska oferują usługi jedynie grupie kapitałowej Stock Spirits tym samym podmioty nie dzielą wspólnego rynku. Ponadto w toku sprawy stwierdzono, że Polska Wódka z Warszawy nie prowadzi działalności związanej ze swoją nazwą – nie produkuje ani nie dystrybuuje wódki.

            W rezultacie SO oddalił żądanie warszawskiej spółki. W uzasadnieniu podając, że pomimo zasady pierwszeństwa w czasie w przypadku kolizji nazw w KRS spółki z Lublina nie naruszyły uprawnień oraz dóbr osobistych powoda. Sąd nie znalazł w danym przypadku sfery, w której obie nazwy mogłyby ze sobą kolidować, a uczestnicy obrotu gospodarczego nie zostali wprowadzeni w błąd ponieważ firmy nie dzieliły wspólnego rynku. Istotny okazał się również fakt, że przedsiębiorcy równolegle istnieją w tej samej branży bez rzeczywistego konfliktu, co zdaniem sędziów nie rodzi podstaw do nakazania zmiany nazwy Następnie Sąd wskazał na publiczny charakter obu określeń ostatecznie stwierdzając, że zasady pierwszeństwa może ulegać ustępstwom.

            Od wyroku przysługuje odwołanie.

 

Sygnatura akt: IX GC 367/11
Tagi: ACTA, KRS, obrót, spólka z o.o., spółka komandytowa
Autor: K.CH.
Data: 18 marca 2012