· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

TK rozstrzygnie zasadność pobierania wadium w zamówieniach

 

            Do Trybunału Konstytucyjnego trafiło pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku dotyczące legalności wybranych przepisów Prawa zamówień publicznych, które regulują zatrzymanie wadium przez zamawiającego w przypadku gdy startujący w przetargu nie dostarczył odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej spełnianie wymagań przetargowych.

            W pytaniu zadanym TK gdańscy sędziowie mają podnoszą wątpliwości co do zgodności art. 26 ust. 3 w zw. z art. 46 z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej oraz z art. 31 Konstytucji. Artykuł 31 ust. 3 Konstytucji nakłada na prawodawcę obowiązek ustanawiania ograniczeń w prawach tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.

            Uchylenie przepisów o wadium mogłoby spowodować lawinę wniosków o wznowienie postępowania oraz zwrot zatrzymanego wadium wraz z odsetkami. Czy tak się stanie zależy od TK. Obecnie już trwają prace nad zmianą przepisów. Urząd Zamówień Publicznych stworzył projekt zmian do ustawy, który ma zostać przedstawiony Radzie Ministrów w najbliższym czasie. Według Rzeczypospolitej nowelizacje miałyby wejść w życie wraz z początkiem 2013 roku. To mogłoby skutkować odrzuceniem sprawy przez TK oraz zamknięciem drogi do ewentualnych zwrotów.

            Obecnie nie wiadomo czy TK zajmie się sprawą. Jednak zgodnie z ustawą o TK nie ma przeszkód nad orzekaniem o zgodności aktów prawnych, które przestały już obowiązywać wówczas gdy jest istotne dla ochrony praw i wolności konstytucyjnych. O tym czy ta sprawa zasługuje na taką klasyfikacje rozstrzygną sędziowie TK.
Tagi: przetarg, Sąd Okręgowy, Trybunał Konstytucyjny, wadium, zamówienia publiczne
Autor: K.CH.
Data: 19 marca 2012