· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Sąd Najwyższy karze prawnika za niekompetencję

 

   Specjalizacja i pełna wiedza to podstawowe wymgania stawiane prawnikom profesjonalstom. Ich brak będzie prowadził do niedochowania należytej staranności przy prowadzeniu sprawy. Taki wniosek płynie z wyroku Alicji L., adwokat, od której Sąd Najwyższy zasądził milion złotych odszkodowania z powodu przekroczenia kompetencji pełnomocnictwa oraz niedbalstwa w swych działaniach.

    Zdaniem powoda, spółki Domstal, czyli dawnego klienta pani adowkat Alicja L. wykazała się brakiem należytej staranności w prowadzeniu spraw spółki. Zdaniem pełnomocnika spółki Alicja L. wadliwie wypełniła weksel, który tym samym utracił moc, co więcej, prawniczka nie miała do tego umocowania. Dalsze nieprawidłowości, jakie miała popełnić pozwana  to: wydanie wadliwej opinii prawnej, zakwestionowanie możliwości dochodzenia wierzytelności wprost z weksla, wykluczenie możliwości przelewu wierzytelności wekslowej oraz błędne wypełnienie weksla (nieutrzymanie wymogów ustawowych). W oparciu o błędną opinię prawną pozwana prowadziła całą sprawę swojego klienta-powoda. Adwokat Alicja L. m.in. złożyła błędny pozew sądowy, w którym zamiennie używała zwrotów ”poręczenie wekslowe” i „poręczenie cywilne”.  Co więcej na wezwanie sądu  do złożenia oryginału weksla, adwokat Alicja L. złożyła wypełniony przez siebie weksel bez umocowania przez klienta. Co więcej, jako błędnego odbiorcę.

    Sprawa, w której oskarżona adwokat reprezentowała swojego dawnego klienta – spółkę Domstal – dotyczyła weksla o wartości 2 milionów złotych, którego wystawcą była jedna z polskich hut stali. Weksel został nabyty przez spółkę od dawnego Banku Zachodniego S.A. (obecnie BZ WBK). W I instancji spółka Domstal, reprezentowana przez Alicję L. otrzymała zadowalający wyrok. Jednak w apelacji Sąd oddalił żądanie spółki i wykazał błędy w wekslu. Tym samym działania Alicji L. spowodowały utratę legitymacji materialnej i formalnej weksla.

    Wobec takiego rozwoju sprawy Domstal cofnął pełnomocnictwa Alicji L. i pozwał adwokat oraz jej ubezpieczyciela, który wypłacił jeden milion złotych – czyli podstawową wartość polisy dla adwokatów. Reszta kwoty (1,2 mln) stała się przedmiotem spraw sądowych, które zakończyły się wyrokiem Sądu Najwyższego o sygn. I CSK 330/11.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: KRRP, NRA, pełnomocnictwo, prawo wekslowe, Sąd Najwyższy, sygnatura, wyrok
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 21 marca 2012