· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Zmiany w sądownictwie

 

    Nowela od początku prac była mocno krytykowana przez środowiska prawnicze, szczególnie przez sędziów. Część z nowych przepisów czeka na ocenę przez Trybunał Konstytucyjny.

    Zmiany w ustawie mają dotyczyć wielu kwestii od działalności organizacyjno-administracyjnej sądu, przez zniesienie niektórych wydziałów po wprowadzenia nowego systemu oceny sędziów orzekających. Sami sędziowie wskazują, że zmiany spowodują znaczne wydłużenie czasu orzekania i wpłyną negatywnie na jakość pracy, uzasadnienie do ustawy a contrario mówi o znacznym przyspieszeniu i polepszeniu działalności orzeczniczej oraz o dużym znaczeniu zmian dla budżetu.

    Wprowadzenia stanowiska tzw. menadżera sądowego – zarządcy instytucji, którego zadaniem ma być czuwanie nad majątkiem i pracownikami niemerytorycznymi sądów. Ta zmiana ma zmniejszyć zakres obowiązków prezesów sądów. Dyrektorzy-menadżerowie mają pozostać pod nadzorem prezesa, ale będą powoływani w drodze konkursu przez Ministra Sprawiedliwości. Ich obecność w sądach stanie się obowiązkowa od 2013 roku.

    Działalność administracyjna sądu będzie oceniania przez MS, a prezes sądu będzie miał obowiązek składania wyjaśnień ministrowi.

    Zastąpienia obecnych wydziałów wydziałami cywilnym i karnym – dotychczasowe wydziały rodzinny, pracy i ubezpieczeń oraz gospodarcze będą tworzone fakultatywnie.

    Wydziały ksiąg wieczystych oraz do spraw rejestrów mają być prowadzone nie przez sędziów, a przez referendarzy sądowych. Sędzia będzie zastępował referendarza tylko w przypadkach określonych w ustawie.

    Bardzo istotna zmiana ma dotyczyć ocen pracy sędziego – będzie można wnosić skargi na jego prace. Prace sędziego i poziom jego fachowości mają oceniać komitety wizytacyjne. W przypadku negatywnej oceny sędziowie zostaną skierowani na obowiązkowe szkolenia z dziedziny, w której wykryto u nich braki!
Tagi: księgi wieczyste, Minister Sprawiedliwości, sędziowie, TK
Autor: K.CH.
Data: 28 marca 2012