· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Jak chronić swoją własność?

27 marca br. w siedzibie Urzędu Patentowego RP w Warszawie odbył się wykład pt. „Praktyczne aspekty sądowej ochrony praw z rejestracji wzorów wspólnotowych i przemysłowych przed naruszeniami”. Przy wypełnionej do ostatniego miejsca sali, spotkanie poprowadziła Przewodnicząca Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Pani Beata Piwowarska.

Głównymi zagadnieniami, które starała się w sposób jak najbardziej przejrzysty przybliżyć sędzia Beata Piwowarska były: ustalanie zakresu ochrony wzoru wynikającej z rejestracji, ocena istnienia lub braku odmienności ogólnego wrażenia wywoływanego przez przeciwstawiane sobie wzory, zorientowany użytkownik, dowodzenie faktu naruszenia, unieważnienie wzoru wspólnotowego w drodze powództwa wzajemnego, zabezpieczenie roszczeń informacyjnych. Oprócz tego na prelekcji podjęte były tematy ochrony własności intelektualnej oraz praw autorskich. Słuchacze z zaciekawieniem przysłuchiwali się poradom prawnym w tych obszarach, a po zakończeniu wykładu mieli także możliwość zadawania pytań. 
Tagi: prawo autorskie, Sąd Okręgowy, Urząd Patentowy RP, własność intelektualna
Autor: A.K
Data: 29 marca 2012