· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Ciekawa konferencja studencka w Łodzi

„(nie)równi w pracy. Dyskryminacja w zatrudnieniu” – sprawozdanie z konferencji

ORGANIZATORZY

Koło Naukowe Prawa Pracy zrzesza studentów i doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Jest to dynamiczny i zgrany zespół młodych ludzi chętnych do działania i realizowania różnych projektów. KNPP ma na swoim koncie już kilka udanych konferencji oraz wiele ciekawych przedsięwzięć w planach. Więcej informacji na stronie: http://knppwpia.uni.lodz.pl/. Do zespołu organizacyjnego „(nie)równych w pracy” dołączyło także ELSA Łódź – Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa - organizator i pomysłodawca wielu cyklicznych inicjatyw na WPiA UŁ (więcej na stronie: http://www.wpia.uni.lodz.pl/elsa/index.htm)

OTWARCIE KONFERENCJI

Konferencja „(nie)równi w pracy. Dyskryminacja w zatrudnieniu” rozpoczęła się 21 marca około godz. 10. Oficjalne otwarcie konferencji moderował Prezes Koła Naukowego Prawa Pracy Tomasz Piotrowski przedstawiając kolejno wszystkie osoby. Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego pan Marek Kostanek. Następnie parę słów w imieniu władz uczelni powiedział Dziekan prof. Mirosław Włodarczyk podkreślając, trafny wybór tematu konferencji. Chwilę później wypowiedział się prof. Zbigniew Góral, Kierownik Katedry Prawa Pracy WPiA UŁ oraz wieloletni opiekun merytoryczny Koła Naukowego Prawa Pracy. Profesor w wyraził aprobatę i entuzjazm względem dużej aktywności koła oraz wskazał na istotne znaczenie problemu dyskryminacji w zatrudnieniu.

I PANEL

Pierwszym merytorycznym wystąpieniem na konferencji był referat dr Marzeny Szabłowskiej z UMK w Toruniu. Prelegentka zwróciła uwagę na problem dyskryminacji osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu. Następnie głos zabrała dr Katarzyny Serafin (WPiA UŁ), w którym autorka starała się znaleźć odpowiedź na pytanie czy uprawnienia rodzicielskie pracowników mogą zostać uznane za przejaw dyskryminacji. Dr Marcin Mielczarek (Katedra Prawa Pracy WPiA UŁ) w referacie pt. „Kontratyp od zasady równego traktowania bez względu na religię ,wyznanie lub światopogląd” podjął próbę określenia sytuacji w, której nierówne traktowanie ze względu na religię, wyznanie czy światopogląd jest dozwolone. Bardzo aktualny temat, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy, przedstawiła dr mec. Anna Faliszek- Rosiak  (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi) będąc tym samym pierwszym głosem praktyki na konferencji. Kolejną prelegentką była Aleksandra Makowska – reprezentantka studentów Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji, która starała się znaleźć odpowiedź czy osiągnięcie wieku emerytalnego może być uznane za zakazane kryterium dyskryminacji. Jednym z ciekawszych było wystąpienie prof. Zdzisławy Janowskiej, która próbowała wskazać luki w tzw. „ustawodawstwie antydyskryminacyjnym” dzieląc się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami zdobytymi w drodze wieloletniej działalności społeczno-politycznej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Już po pierwszym panelu wywiązała się ciekawa dyskusja a pytania zadawano m. in. Dr. Szabłowskiej oraz A. Makowskiej.
Tagi: dyskryminacja, prawo pracy, radcy prawni, ustawodawstwo
Autor: Tomasz Piotrowski
Data: 05 kwietnia 2012