· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Ustawa lobbingowa nie działa

             Z raportu BCC wynika, że ustawa lobbingowa jest, jak na razie, obecna tylko na papierze, a nie w życiu publicznym. Obecny rejestr podmiotów zajmujących się działalnością lobbingową liczy 237 przedsiębiorców i osób fizycznych. Zdecydowaną większość stanowią osoby -przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w innych obszarach niż doradztwo i obsługa prawna. Są to najczęściej firmy, które chciały jednorazowo wywrzeć wpływ na kształt prawa dotyczące ich działalności podstawowej jak np. kopalnia węgla Bogdanka czy Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych.

            Za największe wady ustawy lobbyści wymieniają złą definicje działalności lobbingowej. W wyniku czego duża część podmiotów, które faktycznie lobbują pozostaje poza rejestrem i nie podlega przepisom ustawy. Niejasne jest również pojęcie i dozwolone granice interesu, który może być lobbowany. Ustawa mówi jedynie o interesie osób trzecich, który jest zgodnym z prawem. Pojęcia oraz wymagania ustawowe praktycznie uniemożliwiają działalność osobom fizycznym, które pragną mieć wpływ na jedną konkretną sprawę dotycząca ich bezpośrednio. Konieczna jest rejestracja w Ministerstwie Administracji, wniesienie opłaty oraz wykazanie, że reprezentuje się interes osób trzecich.

            Jakość ustawy ma niewątpliwy wpływ na statystyki, które prezentują najważniejsze organy. W 2011 roku w Sejmie podjęto jedynie 32 działania lobbingowe, z czego aż 17 polegało na udziale w wysłuchaniu publicznym w sejmowej Komisji Zdrowia. Przez cały 2011 rok tylko 10 lobbystów uczestniczyło w jakimkolwiek posiedzeniu komisji sejmowej. Nikt złożył żadnych wniosków, dokumentów, projektów czy opinii prawnych. Sytuacja wygląda niemal identycznie w ministerstwach – w MSZ podjęto jedno działanie lobbingowe przez cały rok. Więcej lobbystów miało wpływ na prace Ministerstwa Finansów, gdzie podjęto 22 działania lobbingowe. W MSWiA miało miejsce 5 działań lobbingowych, z czego tylko jedno miało wpływ na proces kształtowania prawa.

            Zdecydowanie największym problemem polskiego lobbingu jest pozostawienie JST poza zakresem działania ustawy. W praktyce samorządy wykonują największą ilość zadań publicznych, mają do dyspozycji budżety, które łącznie przekraczają 20 miliardów złotych i w największym stopniu wpływają na życie przeciętnego obywatela. W praktyce nie do wyobrażenia jest by w zakresie spraw takich jak: planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne czy promocja żadne podmioty nie podejmowały działań lobbingowych. Dlatego w JST ma miejsce lobbing nieformalny, który często ma charakter korupcyjny. BCC uznaje tę sferę polskiego lobbingu za największe pole nadużyć i zagrożenia dla interesu całego państwa oraz lokalnych społeczności.
Tagi: korupcja, lobbing, Ministerstwo Finansów, samorząd terytorialny, Sejm RP
Autor: K.CH.
Data: 12 kwietnia 2012