· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji

Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę  praw człowieka - konferencja naukowa.

International Standards’ Influence on Development of Democracy and Protection of Human Rights

22-23 kwietnia 2012 r., Sejm RP, ul. Wiejska 2/4/6, 00-902 Warszawa

Honorowy patronat: José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej (do potwierdzenia) i prezydent Aleksander Kwaśniewski

Organizatorzy (organizers): Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP

Współorganizatorzy (co-organizers): Międzynarodowe Centrum Prawa i Zarządzania WSM w Legnicy; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciech Korfantego w Katowicach; Międzynarodowy Uniwersytet Telematyczny UNINETTUNO w Rzymie; Uniwersytet „Ukraina” w Kijowie; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego; Fundacja „Amicus Europae”; Fundacja Innowacja; Instytut Badań Społecznych

Komitet Naukowy Konferencji (Scientific Board): prof. I.A. Aliebastrova, prof. S.K. Amandykova, prof. P.A. Astafichev, prof. B. Banaszak, prof. J. Barcz, prof. L.R. Barosso, prof. W. Bebik, prof. A. Bisztyga, prof. O. Bogomołow, prof. M. Chmaj, prof. M. Chudakov, prof. J. Ciapała, prof. K. Complak, prof. P. Cumper, prof. W. Czapliński, prof. R. Czarny, prof. Z. Ćwiąkalski, prof. P.V. Dastoli, prof. K. Drzewicki, prof. T. Ereciński, prof. J. Filip, prof. L. Garlicki, prof. G. Grabowska, prof. M. Granat, prof. M. Grzybowski, prof. T. Iwiński, prof. A. Jamróz, prof. J. Jarosiński, prof. J. Jaskiernia, prof. S. Kaźmierczyk, prof. Z. Kędzia, prof. K. Kik, prof. K. Klima, prof. H.F. Koeck, prof. M. Kruk, prof. L. Kubicki, prof. Z. Lasocik, prof. A. Łabno, dr H. Machińska, prof. M. Marczewska-Rytko, prof. M. Masternak-Kubiak, prof. M. Mazurkiewicz, prof. D. Merten, prof. R. Mojak, prof. D. O’Keeffe, prof. A. Ollero, prof. J. Oniszczuk, prof. P. Policastro, prof. J. Petretéi, prof. W. Pomykało, prof. V.N. Rudenko, ks. prof. M. Rusecki, dr J. Rychlik, prof. H. Schambeck, prof. K. Skotnicki, prof. J. Sobczak, prof. W. Sokolewicz, prof. J. Symonides, prof. J. Svák, prof. B. Szmulik, prof. A. Szmyt, dr P.A. Świtalski, prof. P. Tałańczuk, prof. A. Tatham, prof. P. Terem, prof. R. Tokarczyk, prof. J. Wawrzyniak, prof. J.J. Wiatr, prof. R. Wieruszewski, dr W.R. Wiewiórowski, prof. Z. Witkowski, prof. L. Wiśniewski, prof. B. Wojciechowski, prof. W.J. Wołpiuk, prof. K. Wójtowicz, prof. A. Wróbel, prof. M. Wyrzykowski, prof. A. Zawiślak, prof. H. Zięba-Załucka, prof. M. Zubik.

Kierownik naukowy Konferencji: prof. Jerzy Jaskiernia jerzyj@hot.pl Tel. +48 665 003 057

Kierownik organizacyjny Konferencji: mgr Kamil Spryszak k.spryszak@onet.pl Tel. +48 662 888 864; sekretarze: mgr Katarzyna Kasowska-Pedrycz; mgr Stanisław Paruch

Sekretariat Konferencji: Instytut Ekonomii i Administracji UJK, ul. Świętokrzyska 21A, 25-406 Kielce, Tel. +48 41 349 65 48iekon@pu.kielce.pl
Tagi: demokracja bezpośrednia, prawa człowieka, Sejm RP
Autor: red.
Data: 13 kwietnia 2012