· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Internetowe Metody Rozstrzygania Sporów ODR (Online Dispute)

Parlament Europejski w ramach Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta pracuje nad projektem rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącym ODR (On-line Dispute Resolution), czyli Internetowych Metod Rozstrzygania Sporów.
ODR jest unowocześnioną formą ADR (Alternative Dispute Resolution), czyli Alternatywnych Metod Rozstrzygania Sporów. ODR z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji i technologii ma pomóc w pozasądowym rozwiązywaniu konfliktów.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi refleksjami i nadsyłanie odpowiedzi do dn. 18 kwietnia br. na adres mailowy: wspolpraca@orzeczenia.com.pl

Odpowiedzi na poniższe pytania zostaną przekazane europosłom pracującym nad projektem.

 

1.      Projekty Komisji Europejskiej dotyczące alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich przewidują wprowadzenie różnych metod rozwiązywania sporów we wszystkich obszarach aktywności gospodarczej. Czy w Państwa ocenie podejście tego typu jest słuszne, czy też zasadne wydaje się ograniczenie zasięgu takiego systemu do określonych branż/umów?

Odpowiedź:

 

2.      W jaki sposób powinna być przekazywana informacja o istnieniu podmiotu ADR właściwego do rozstrzygnięcia sporu? Czy wystarczające będą informację o takich podmiotach udzielane przez samych przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców i konsumentów (rozważane jest wprowadzenie takiego obowiązku), czy też ułatwieniem może być istnienie jednej platformy internetowej, której zadaniem będzie znalezienie odpowiedniego podmiotu ADR oraz udzielenie pomocy konsumentom na pierwszym etapie procedury?

Odpowiedź:

 

3.      Czy wdrożenie systemu rozstrzygania sporów konsumenckich on-line (ODR), który ułatwi rozstrzyganie sporu w sytuacji, gdy przedsiębiorca i konsument są z innych krajów, może zachęcić państwa do zakupu/sprzedaży towaru (lub usługi) z kontrahentem z innego kraju?

Odpowiedź:

 

4.     Czy system on-line powinien pomagać w rozwiązywaniu wszystkich sporów internetowych czy tylko tych transgranicznych?

Odpowiedź:

 

5.      Czy nowo tworzony system powinien obejmować możliwość wnoszenia skarg tylko konsumentom przeciwko przedsiębiorcom, czy też także przedsiębiorcom przeciwko konsumentom? 

Odpowiedź: 

 

6.     Czy w Państwa opinii istnieją branże/rodzaje umów, które nie powinny być włączone w system alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich (np. lekarz-pacjent, wolne zawody)?

Odpowiedź:

 

7.      Jak podmiot ADR powinien być właściwy do rozstrzygnięcia sporu? Czy ten właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta, czy też ten właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę? A może powinien istnieć inny sposób wyznaczania właściwego podmiotu ADR?

Odpowiedź:

 

8.     Projekty Komisji Europejskiej przewidują obowiązek informowania przez przedsiębiorców o właściwych podmiotach ADR, które mogą rozstrzygnąć potencjalny spór pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem. Czy w Państwa opinii słuszne jest aby przedsiębiorcy, niezależnie od powyższego obowiązku, z góry deklarowali (np. w ogólnych warunkach umowy albo na ich stronach internetowych) uczestnictwo w takim systemie oraz zgodę na poddanie się pod rozstrzygnięcie? Powyższe skutkowałoby obowiązkiem uczestnictwa przedsiębiorcy w postępowaniu w przypadku złożenia przez konsumenta odpowiedniej skargi.

Odpowiedź:

 

9.     Czy generalna zgoda przedsiębiorcy na uczestnictwo w systemie ADR, co skutkowałoby poddaniu sie pod rozstrzygnięcie ADR w przypadku zaistniałego sporu, może spowodować zwiększenie zaufania do tego przedsiębiorcy?     

Odpowiedź:
Tagi: ADR, ODR, parlament europejski, przedsiębiorca, rozstrzyganie sporów, spory konsumenckie
Autor: red.
Data: 16 kwietnia 2012