· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Praca urzędników będzie szczegółowo monitorowana

    Sprawy, które trafiają do urzędów będą oznaczone konkretnymi metrykami. W dokumentach znajdą się nazwiska urzędników oraz opisany będzie ich wpływ na decyzje w danych sprawach. Przepisy te mają pomóc wskazać urzędników winnych popełnionych błędów.

    Wszyscy urzędnicy od 7 marca  2012 r. zobowiązani są do sporządzania metryk do większości decyzji administracyjnych. Obowiązek ten jest konsekwencją wchodzących w życie przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej. Odstępstwem będą jedynie najprostsze sprawy, takie  jak np. zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych.

   Zaostrzone przepisy wobec urzędników  są uzupełnieniem obowiązującej od 17 maja 2011 r. ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Wcześniejsza ustawa przewidywała natomiast, że za błędne decyzje, w efekcie których organ musi wypłacić podatnikowi odszkodowanie, funkcjonariusze mają płacić z własnej kieszeni.

   Obecnie dzięki wejściu w życie metryk szczegółowo dokumentujących każdą podjętą  decyzje wraz ze wskazaniem wszystkich czynności, dat oraz osób biorących udział w jej podejmowaniu będzie można ustalić na jakim etapie powstał błąd. Nowe przepisy mają swoich zwolenników, ale rodzą także wątpliwości. Ministerstwo Finansów twierdzi, że dzięki nim sprawy podatkowe będą rozpatrywane w sposób bardziej przejrzysty. Eksperci jednak studzą optymizm ministerstwa przewidując, że wcale nie tak łatwo będzie można  pociągnąć  do odpowiedzialności urzędników. Kluczowe jest bowiem udowodnienie, że swoim działaniem lub zaniechaniem przyczynili się do rażącego naruszenia prawa, choć mogli się zachować inaczej. Oprócz tego nowe metryki nie obejmą tzw. dokumentów wewnętrznych, gdyż urzędy nie uznają ich za oficjalne pisma, a te natomiast mogą mieć duży wpływ na podejmowane rozstrzygnięcia.
Tagi: KPA, metryka sprawy, Ministerstwo Finansów, odszkodowanie, Ordynacja Podatkowa, Prawo Bankowe
Autor: A.K.
Data: 17 kwietnia 2012