· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Przestępstwo od 1000 złotych?

    Kradzież, przywłaszczenie oraz zabór mienia obecnie stają się przestępstwami gdy wartość naruszonego prawa przekracza 250 złotych, propozycja KKPK zakłada podwyższenie tej wartości do 1000 złotych.

    Propozycja by podwyższyć wskaźniki pochodzi z Komendy Głównej Policji. Policjanci chcą by kradzież czy zniszczenie do 1000 złotych było traktowane jako wykroczenie. Dzięki temu można by uniknąć prowadzenia sformalizowanych śledztw i wyłączyć udział prokuratora w  przypadku większości kradzieży sklepowych czy zniszczeń samochodów. Z danych KGP wynika, że w 2010 roku, że ponad 50% - niemal 160 tysięcy – kradzieży, zniszczeń czy przywłaszczeń dotyczyła przedmiotów o wartości nie przekraczającej 1000 złotych. Propozycje policji popiera Prokurator Generalny.

   Podniesienie dolnej granicy przestępstw przeciw mieniu ma spowodować diametralny spadek kosztów prowadzenia śledztwa. Obecnie koszty prowadzenia śledztwa częściej przekraczają wartość przedmiotu przestępstwa. Wynika to z faktu, że prokuratura i policja często wobec braku bezpośrednich dowodów muszą zamawiać opinie biegłych celem wyjaśnienia spraw w śledztwie. Ponieważ przestępstwa przeciw mieniu są grupą najczęściej dokonywanych przestępstw nierzadko występuje sytuacja, w której w sprawie o kradzież np. radia samochodowego zamawiane są rozbudowane badania daktyloskopijne lub DNA. Koszty badań często wielokrotnie przekraczają wartość przedmiotu przestępstwa. Uznanie czynu za wykroczenie lub przestępstwo pozwoliłoby na skrócenie czasu śledztwa przez wyłączenie udziału prokuratora i nie podejmowanie drogich badań dowodów w sprawach o niskiej wartości i wykrywalności takich jak zarysowanie samochodu czy kradzież odzieży.

    Dodatkowym argumentem za podniesieniem wskaźnika jest inflacja. Obecna regulacja ustalająca dolna wartość przestępstw przeciw mieniu pochodzi z 1998 roku i od tego czasu nie podlegała waloryzacji. KGP policji wskazuje, że od 1998 roku minimalne wynagrodzenie wzrosło niemal 3 razy, a w ślad za nim powinny pójść wartości ujęte w prawie karnym.

    Z 250 do 1000 złotych mają zostać również podniesione dolne granice takich przestępstw jak m.in.: oszustwo komputerowe, oszustwo, celowe wprowadzenie w błąd w celu osiągnięcia korzyści materialnej czy kradzież drewna. Policjanci oraz prokuratura zapewniają, że zmiany nie wpłyną negatywnie na ochronę dóbr obywateli. Zapewniają natomiast, że zmiany pomogą w uzyskiwaniu odszkodowań od ubezpieczycieli, którzy wiążą wypłatę sumy ubezpieczeniowej z wynikiem śledztwa. Proponowane zmiany mają również nie wpływać na dochodzenie nawiązek. Sądy, również i te orzekające w sprawach wykroczeń, mogą zasądzić na rzecz poszkodowanego nawiązkę gdy wartość przedmiotu nie przekroczy 1000 złotych.
Tagi: Minister Sprawiedliwości, odszkodowania, Prokurator Generalny, prokuratura, ubezpieczenia, wykroczenie
Autor: K.CH.
Data: 20 kwietnia 2012