· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Bez podwójnego karania za składki do ZUS

Rada Ministrów przyjęła 17 kwietnia 2012 r. projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w Kodeksie karnym. Projekt eliminuje niezgodny z konstytucyjną mechanizm podwójnego karania za ten sam czyn, utrzymując równocześnie w systemie prawnym wszystkie sankcje.

Nowelizacja ustawy wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w listopadzie 2010 r. orzekł niezgodność z ustawą zasadniczą oraz z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi niektórych przepisów dotyczących kar za uchylanie się od opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Wyrok dotyczył podwójnego karania za ten sam czyn – odpowiedzialność karną za przestępstwo lub wykroczenie oraz dodatkową opłatę. Opłaty dodatkowe są wymierzane przez ZUS w związku z uchylaniem się od opłacania składek na ubezpieczenia lub opłacania ich w zaniżonej wysokości. Skutecznym mechanizmem eliminującym możliwość podwójnego ukarania za ten sam czyn będzie wprowadzenie przepisu, przewidującego, że w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 218 § 1a Kodeksu karnego lub wykroczenie z art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, będzie uchylona decyzja o opłacie dodatkowej. Zwrot opłaty dodatkowej musi nastąpić w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się wyroku. 
Tagi: kodeks karny, Rada Ministrów, Trybunał Konstytucyjny, ubezpieczenie społeczne, wyrok, ZUS
Autor: A.K
Data: 23 kwietnia 2012