· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Organizacja społeczna nie wystąpi w procesie cywilnym

     Od 3 maja 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja  z 16 września 2011 r.  Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Dotychczasowe pojęcie „organizacje społeczne” zastąpiono zostało określeniem „organizacje pozarządowe”.

    Według autorów nowelizacji (Dz. U. Nr 233, poz. 1381), zakres pojęcia "organizacje pozarządowe" jest dostatecznie szeroki, aby objąć wszystkie jednostki mieszczące się w dotychczasowym określeniu „organizacje społeczne”, w tym związki zawodowe. Jednocześnie pozwala on uniknąć dotychczasowych wątpliwości co do przynależności do kręgu organizacji społecznych np. fundacji. Konsekwencją tej zmiany jest modyfikacja wszystkich tych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, które operowały terminem „organizacja społeczna”.

    W nowym art. 61 § 1 k.p.c. uznano, że dla uzyskania przez organizację legitymacji procesowej celem wytoczenia powództwa na rzecz osoby fizycznej, niezbędne będzie uprzednie udzielenie przez tę osobę pisemnej zgody na występowanie organizacji na jej rzecz w konkretnej sprawie. W nowym artykule 61 § 4 k.p.c. postanowiono, że organizacja pozarządowa powinna dołączyć do pozwu lub swego przystąpienia wyrażoną na piśmie zgodę osoby fizycznej.
Tagi: KPC, nowe, organizacje pozarządowe, pozew
Autor: A.K.
Data: 08 maja 2012