· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

SN: taksa adwokacka to minimum wynagrodzenia

                 Sąd Najwyższy w uchwale z 8 marca 2012 roku uznał, że na postanowienie sądu I instancji dotyczącym udzielonego przez Skarb Państwa zastępstwa procesowego przysługuje odwołanie do sądu II instancji, jeżeli przyznane wynagrodzenie za pomoc jest niższe niż przewiduje to rozporządzanie ministra sprawiedliwości.

     W uchwale sędziowie wyrazili zdanie, że tzw. taksa stanowi minimum wynagrodzenia dla pełnomocników ustanowionych z urzędu, które jest wypłacane przez Skarb Państwa w przypadku przegranej. Jeżeli sprawa prowadzona przez pełnomocnika zakończy się sukcesem wynagrodzenie, co do zasady, wypłaca strona przegrywająca. Zgodnie z ogólną zasadą wynikająca z rozporządzenia MS jeżeli sprawa została wygrana sąd może zasądzić do 150% wysokości wynagrodzenia wynikającego z taksy, a w przypadku wygranej do 600%.

     Wysokość wynagrodzenia wypłacana radcom i adwokatom reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. 2002 nr 163 poz 1348).]

     Uchwała została podjęta w wyniku zapytania prawnego zadanego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, który prowadził sprawę o wynagrodzenie adwokat Anny Kobylińskiej. Krakowski Sąd zapytał się czy: adwokat posiada prawo do odwołania się od postanowieniu sądu o wysokości kosztów oraz czy możliwe jest postanowienie o stawce niższej, niż ta wynikająca z rozporządzenia. W odpowiedzi sędziowie wskazali, że istnieje prawo odwołania się odpostanowienia o wynagrodzeniu adwokata, a sędziowie nie mogą naruszać limitów wynikających ze rozporządzenia.

    Sygnatura wyroku: III CZP 2/12

     Link do rozporządzenia w sprawie opłat…: 
Tagi: adwokaci, Ministerstwo Sprawiedliwości, radcy prawni, Sąd Apelacyjny, sędziowie, SN
Autor: K.CH.
Data: 10 maja 2012