· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Sądownictwo administracyjne - konferencja w UKSW

Wczoraj, 10 maja 2012 odbyła się nadzwyczaj ciekawa konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego  p.t. Sądownictwo administracyjne – wybrane zagadnienia.

Licznie zgromadzona publiczność z całej Polski otrzymała wyczerpujący, acz nierzadko pasjonujący przegląd problematyki sądowo-administracyjnej w wykonaniu znakomitych teoretyków i praktyków, m. in. profesorów prawa administracyjnego, sędziów sądów administracyjnych i powszechnych, aplikantów, asystentów sędziowskich.

Referaty skupiły się w trzech głównych obszarach : Zagadnienia historyczne i wprowadzające, Współczesne problemy sądownictwa administracyjnego,  Elektroniczne aspekty postępowań i zbieg przepisów o właściwości sądów administracyjnych i powszechnych.

Liczne pytania z sali dowodziły aktualności przedstawianych problemów. Głos zabierali przedstawiciele administracji publicznej, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz  sądownictwa. Burzliwą dyskusję wywołała kwestia rozwoju, a raczej uwiądu nowej w polskim prawie instytucji postępowania mediacyjnego. Wielokrotnie przywoływano także otwierające się możliwości  usprawnienia obiegu prawnego dzięki  nowemu  środkowi  łączności, jakim jest  niedoceniana na razie platforma ePUAP

Świetnie przygotowana konferencja znajdzie zwieńczenie w publikacji renomowanego wydawnictwa C.H. Beck.  Liczymy na kontynuację inicjatywy studentów UKSW.
Tagi: aplikanci, ePUAP, sądownictwo, sędziowie, SKO
Autor: red.
Data: 11 maja 2012