· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Ruszył system wymiany informacji karnych między krajami UE

  Rezultatem działania systemu ma być usprawnienie wymiany informacji o skazaniach, jak i zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości transgranicznej.

    Ministerstwo Sprawiedliwości informuje w komunikacie, że zgodnie z terminem wyznaczonym w Decyzji ramowej Rady UE 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji oraz w Ustawie z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 2011, nr 240, poz. 1432) dnia 27 kwietnia 2012 r. w Krajowym Rejestrze Karnym został uruchomiony Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS).

   System bazuje na elektronicznej wymianie pomiędzy organami centralnymi państw członkowskich UE (w Polsce Organem Centralnym został wyznaczony Krajowy Rejestr Karny) - poprzez szyfrowaną sieć teleinformatyczną - podstawowych informacji o skazaniach, w szczególności danych personalnych osoby skazanej oraz treści zapadłego orzeczenia karnego.

   Ponadto resort sprawiedliwości oznajmił, że Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych, ma mieć zastosowanie do postępowań karnych oraz administracyjnych. W ramach systemu mogą być przesyłane zapytania o karalność do celów zatrudnienia, zgłoszone przez uprawnionych pracodawców bądź zapytania od osób fizycznych.
Tagi: karalność, KRK, Ministerstwo Sprawiedliwości, przestępczość, skazany
Autor: A.K.
Data: 23 maja 2012