· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Polska pod lupą Rady Praw Człowieka ONZ

AMNESTY INTERNATIONAL
KOMUNIKAT PRASOWY

30 maja 2012
Polska pod lupą Rady Praw Człowieka ONZ

Dzisiaj, w trakcie sesji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, Polska zostanie poddana Powszechnemu Przeglądowi Okresowemu Praw Człowieka. Rada Praw Człowieka średnio co 4,5 roku ocenia stan przestrzegania praw człowieka we wszystkich krajach Narodów Zjednoczonych.

– Powszechny Przegląd Okresowy to ważny mechanizm, którego celem jest poprawa stanu przestrzegania praw człowieka we wszystkich krajach na świecie – podkreśla Dragnija Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska. – Ważnym elementem tego mechanizmu jest to, że dotyczy on każdego kraju z osobna i każde traktuje w sposób równy. Przegląd dotyka całego spektrum praw człowieka i przeprowadzany jest przez rządy innych państw.

W Polsce nadal wyjaśnienia wymaga kwestia nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA. Śledztwo w tej sprawie jest kluczowym sprawdzianem dla Polski jako państwa prawa. Niepokoi, w szczególności w kontekście zbliżającego się EURO 2012, skala rasizmu i dyskryminacji, które nie są wcale w Polsce marginalnymi zjawiskami. Amnesty International przypomina również o problematyce przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Polska nie podjęła jeszcze wystarczających kroków w celu eliminacji tych problemów, m.in. poprzez podpisanie i ratyfikację Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Na potrzeby Przeglądu Amnesty International przedstawiła ocenę obecnej sytuacji przestrzegania praw człowieka w Polsce. Rekomendacje Amnesty International dotyczą:
•    przejrzystości śledztwa w sprawie udziału Polski w amerykańskim programie nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA oraz konieczności postawienia przed sądem każdej osoby, która popełniła przestępstwo w świetle prawa międzynarodowego;
•    tzw. ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji;
•    rasizmu i ksenofobii;
•    przeludnienia w więzieniach oraz poprawy warunków osób poddanych detencji;
•    ograniczenia nadużycia siły przez funkcjonariuszy porządku publicznego;
•    zagwarantowania kobietom praw reprodukcyjnych.


– Powszechny Przegląd Okresowy to okazja, aby przypomnieć Polsce o jej zobowiązaniach w powyższych kwestiach. Żadne pytanie zadane przez jakiekolwiek państwo podczas sesji Rady Praw Człowieka nie może pozostać bez odpowiedzi. Liczmy zatem na to, że stronie polskiej zadane zostaną pytania o te najważniejsze kwestie, a ta udzieli pełnej i wyczerpującej odpowiedzi na każde z nich  – podsumowuje Draginja Nadaždin.

 
Tagi: Amnesty International, prawa człowieka, więźniowie
Autor: Amnesty International
Data: 30 maja 2012