· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Wyższe zasiłki dla bezrobotnych

 

   Od 1 czerwca wzrośnie kwota zasiłku dla bezrobotnych wypłacana  w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do tego świadczenia. Zasiłek będzie wyższy o 32,8 zł.

   Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają od 1 czerwca każdego roku waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

   Wedle komunikatu prezesa GUS, wskaźnik z 13 stycznia br. wyniósł w 2011 r. w stosunku do 2010 r. - 104,3 procent. Jest to równoznaczne z tym, że przez pierwsze trzy miesiące bezrobotni, którzy pracowali co najmniej pięć lat otrzymają 794,20zł. Natomiast po upływie trzech miesięcy już 623,60zł. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy. Osobie bez zajęcia, której okres uprawniający do świadczenia wynosi mniej niż pięć lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80 procent kwoty podstawowego. Osoby, które  pracowały  co najmniej 20 lat mogą jednak liczyć na 120 procent. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje każdej pozostałej bez pracy, jeżeli ma udokumentowane co najmniej 365 dni zatrudnienia w ciągu 18 miesięcy przed dniem rejestracji.
Tagi: bezrobocie, GUS, rynek pracy, ZUS
Autor: A.K.
Data: 04 czerwca 2012