· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE
z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pt. „Sądownictwo Administracyjne – wybrane zagadnienia”

 

            W dniu 10 maja 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Sądownictwo Administracyjne – wybrane zagadnienia”. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

            Rozpoczęcie konferencji zostało uświetnione wystąpieniem inauguracyjnym Prorektora ds. studenckich UKSW - dr hab. Jarosława Majewskiego, prof. UKSW oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji – dr hab. Marka Michalskiego, prof. UKSW.

            W ramach konferencji odbyły się trzy sesje naukowe. Pierwsza dotyczyła zagadnień historycznych i wprowadzających, druga współczesnych problemów sądownictwa administracyjnego, trzecia zaś elektronicznych aspektów postępowań i zbiegu przepisów o właściwości sądów administracyjnych i powszechnych.

            Podczas pierwszej sesji najwięcej komentarzy pojawiło się do wystąpienia dr Kamila Strzępka, który wygłosił referat pt. „Konstytucyjny model sądowej kontroli i działalności administracji publicznej w Polsce”. W szczególności głosy podczas dyskusji dotyczyły modelu wertykalnego i merytorycznego działalności sądów administracyjnych. Najdłuższa dyskusja podczas konferencji wywiązała się natomiast podczas drugiej sesji. Tu dyskutowano głównie na temat kwestii dostępu do informacji publicznej, sposobów badania zgodności z prawem aktów prawa miejscowego oraz na temat praktycznych aspektów mediacji w administracji publicznej. Podczas trzeciej sesji skupiono się na praktycznych aspektach problematyki sądowej, mówiono między innymi o identyfikacji tożsamości stron postępowania, wdrażaniu elektronicznych rozwiązań w procedurze sądowej, przewlekłości postępowań sądowo-administracyjnych oraz o ustalaniu opłaty za użytkowanie wieczyste.

             Aktualność problematyki podjętej przez Organizatorów podczas konferencji zagwarantowała jej bardzo wysoki poziom. W szczególności było to widać podczas dyskusji. Organizatorzy zapowiedzieli już kontynuację tej tematyki oraz zebranie wygłoszonych referatów w formie publikacji pokonferencyjnej. 
Tagi: informacja publiczna, mediacje, NSA, RPO, sądownictwo, użytkowanie wieczyste
Autor: Anna Hornowska
Data: 05 czerwca 2012