· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

„Kumulacja roszczeń cywilnoprawnych w sprawach dot. własności intelektualnej”

Z przyjemnością przekazujemy Państwu zaproszenie do udziału w organizowanym przez Urząd Patentowy RP spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym 

 „Kumulacja roszczeń cywilnoprawnych w sprawach dot. własności intelektualnej”

w ramach którego zaprezentowana zostanie następująca problematyka:

1.      Prawo własności przemysłowej a prawo autorskie

-        utwór jako dobro niematerialne;

-        porównanie ochrony wynikającej z przepisów ustawy prawo własności

-        przemysłowej (pwp) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (upa);

-        zastosowanie przepisów upa do ochrony dóbr niematerialnych chronionych jako

prawa wyłączne praw własności przemysłowej;

-        czy warto rejestrować utwory jako wzory przemysłowe/efektywność poszczególnych

form ochrony;

-        utwór a znak towarowy;

prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Uniwersytet Warszawski

2.      Czy naruszenie praw własności przemysłowej jest czynem nieuczciwej konkurencji

-        pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji;

-        porównanie konstrukcji ochrony na tle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy prawo własności przemysłowej;

-        wzajemny stosunek ustaw – zbieg norm czy zbieg roszczeń;

-        typowe przypadki kumulacji roszczeń.

prof. Ewa Nowińska, Uniwersytet Jagielloński

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne odbędzie się dnia 15 czerwca 2012 r. (piątek) w godz. 12:00-15:00 w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, Al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w wykładzie drogą mailową: mborkowski@uprp.pl

Michał Borkowski

Departament Promocji i Wspierania Innowacyjności

tel. (22) 579 06 74

Urząd Patentowy RP

Al. Niepodległości Nr 188

00-950 Warszawa
Tagi: konkurencja, prawo autorskie, prawo własności, roszczenia, Urząd Patentowy RP
Autor: red.
Data: 06 czerwca 2012