· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Najnowszy komunikat Amnesty International

AMNESTY INTERNATIONAL  KOMUNIKAT PRASOWY

06 czerwca 2012

Izrael: Niesprawiedliwość i tajemnice aresztów administracyjnych

Amnesty International w swoim nowym raporcie wyrzuca Izraelowi przetrzymywanie osób bez sądu. Organizacja żąda, by kraj ten zwolnił wszystkich Palestyńczyków przetrzymywanych na podstawie starych przepisów o zatrzymaniu na mocy decyzji administracyjnej lub postawił im zarzuty i szybko oraz rzetelnie osądził.


Raport Pragnący sprawiedliwości: Palestyńczycy zatrzymani w Izraelu bez sądu dokumentuje naruszenia praw człowieka związane z zatrzymaniem na mocy decyzji administracyjnej – reliktem z czasów brytyjskiej kontroli nad obszarem. Umożliwia ono zatrzymanie bez postawienia zarzutów i procesu za pomocą odnawianych w nieskończoność rozkazów wojskowych.
Raport wzywa również Izrael do zaprzestania korzystania z tych środków w celu powstrzymywania legalnych i pokojowych działań aktywistów na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych. Wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia więźniów sumienia zatrzymanych jedynie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i zgromadzeń.

Internowani – jak wielu innych więźniów palestyńskich – doświadczają naruszeń takich jak stosowanie tortur i innych form znęcania się podczas przesłuchań, jak również okrutnego i poniżającego traktowania podczas zatrzymań, stosowanego niekiedy jako kara za strajki głodowe lub inne protesty.
Ponadto – osoby internowane i ich rodziny muszą żyć z niepewnością – nie wiedząc, jak długo będą pozbawieni wolności – i z niesprawiedliwością, nie wiedząc dokładnie, dlaczego są przetrzymywani. Podobnie jak innym palestyńskim więźniom zakazywane są im wizyty rodzin, są przymusowo przenoszeni, deportowani albo przetrzymywani w izolatkach.
Praktyki te naruszają zobowiązania Izraela wynikające z międzynarodowych praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

Zobowiązania Izraela
Izrael zobowiązany jest, by stać na straży zasady sprawiedliwego procesu i postępowania sądowego oraz do podjęcia skutecznych działań w celu położenia kresu torturom i znęcaniu się nad zatrzymanymi.
Izrael musi także zezwolić na wizyty rodzin wszystkich palestyńskich więźniów i zatrzymanych oraz zakończyć przymusowe przeniesienia i deportacje. Ponadto Izrael jest zobowiązany do zbadania naruszeń, doprowadzenia sprawców przed wymiar sprawiedliwości i zapewnienia zadośćuczynienia ofiarom.

– Przez dziesiątki lat Amnesty International wzywała Izrael do zaniechania praktyki zatrzymań na mocy decyzji administracyjnej oraz do uwolnienia zatrzymanych lub postawienia im uznanych międzynarodowo zarzutów za przestępstwa i osądzenia ich zgodnie z międzynarodowymi standardami – powiedziała Ann Harrison, Zastępca Dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: AI, areszt, proces, Sąd Apelacyjny, więźniowie, wolność
Autor: Amnesty International
Data: 06 czerwca 2012