· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Ustawa podwyższająca wiek emerytalny podpisana przez prezydenta RP

 

    Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek 1 czerwca 2012r. ustawę wydłużającą wiek emerytalny do 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn.

.   Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że od 2013 r. wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące każdego roku. W rezultacie tego mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny (67 lat) w 2020 r., a kobiety - w 2040 r. Nowe regulacje przewidują też możliwość przejścia na wcześniejszą, tzw. częściową emeryturę.

   Prawo do takiego świadczenia miałyby kobiety w wieku 62 lat, z co najmniej 35-letnim stażem ubezpieczeniowym (obejmującym okresy składkowe i nieskładkowe) oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat i mają co najmniej 40 lat stażu ubezpieczeniowego. Częściowa emerytura stanowiłaby 50 proc. pełnej kwoty emerytury z FUS.

  Komorowski zapewniał, że jego prawnicy dogłębnie badali ustawę i nie doszukali się istotnych zagrożeń natury konstytucyjnej. Prezydent RP podkreślił również, że w związku z zapowiadanymi przez różne parte polityczne wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie reformy emerytalnej, będzie ona dzięki temu jeszcze bardziej przeanalizowana i zweryfikowana. Według prezydenta zmiany w systemie emerytalnym nie kończą prac nad systemem polityki społecznej.  Były marszałek Sejmu zaproponował także wspólną pracę nad stworzeniem narodowego, strategicznego programu polityki rodzinnej w naszym kraju.

  Ponadto Komorowski poinformował o tym, że chce włączyć się w przeciwdziałanie zagrożeniom dla ludzi młodych na rynku pracy.
Tagi: FUS, Prezydent RP, Sejm, Trybunał Konstytucyjny, ustawa
Autor: A.K.
Data: 07 czerwca 2012