· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Gastronomia do odliczenia?

     Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że wydatki na zakup usług gastronomicznych mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. W ocenie NSA lunch w restauracji nie jest wydatkiem na reprezentacje w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, wobec czego stanowi koszt uzyskania przychodu i istnieje możliwość odliczenia go od należnych podatków.

    Sędziowie uznali, że możliwość zaklasyfikowania wydatków przedsiębiorstwa związanych z usługami gastronomicznymi jest zależna od okoliczności danej sytuacji. Tym samym fiskus nie powinien automatycznie klasyfikować kosztów zawiązanych z gastronomią, jako wydatki reprezentacyjne nie podlegające zwiększeniu kwoty kosztów uzyskania przychodu. Dotychczasowa linia fiskusa była wielokrotnie potwierdzane orzeczeniami sądów administracyjnych. Wyrok z dnia ma charakter precedensowy i stanowi istotny przełom, który może mieć duży wpływ na możliwość odliczeń podatków VAT oraz CIT i PIT.

   Orzeczenie zapadło w skutek odwołania się od indywidualnej interpretacji podatkowej. Skargę w sprawie wniósł wspólnik spółki komandytowej, która prowadzi działalność w zakresie doradztwa podatkowego. Zdaniem skarżącego spotkania z kontrahentami w restauracji są zwyczajem przyjętym w środowisku i służą do zdobycia lub zabezpieczenia źródeł przychodu. Tym samym istnieje możliwość dokonania odliczeń od podatków VAT oraz PIT/CIT. Ponieważ w uzasadnieniu do wyroku sędziowie podkreślili, że zaklasyfikowanie wydatku zależy od okoliczności i należy go rozpatrywać indywidualnie dopiero kolejne wyroki sądów administracyjnych wyznaczą granice między wydatkami reprezentacyjnymi, a kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu prawa podatkowego.

     Orzeczenie NSA były poprzedzone wyrokiem WSA w Krakowie, który również stanął po stronie przedsiębiorcy i przyznał mu możliwość odliczeń. W ocenie WSA spożywanie posiłków w restauracjach jest standardem przyjętym w środowisku. Nie świadczy o wystawności czy przepychu, przez co nie wypełnia przesłanek pojęcia reprezentacji.

    W związku ze zmianą linii orzeczniczej NSA pojawia się pytanie jak daleko zostanie przesunięta granica reprezentacji. Do jakiej kwoty wydatki na gastronomię będą mogły stanowić koszt? Jak zareagują organy podatkowe – przyjmą bardziej liberalną ocenę wydatków na reprezentacje czy nadal będą odmawiały prawa do uznania takich wydatków za koszt uzyskania przychodu. Co więcej można przyjąć, że do sądów administracyjnych trafią sprawy dotyczące wydatków na ubrania np. garnitury, które również można uznać za normę przyjętą w niektórych branżach. Na wszystkie te pytania będzie musiał odpowiedzieć NSA w najbliższym czasie, by zapewnić bezpieczeństwo obrotu i ustabilizować sytuacje podatnika w razie sporu z fiskusem.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: CIT, fiskus, NSA, PIT, podatek dochodowy, spółka komandytowa, VAT
Autor: K.CH.
Data: 12 czerwca 2012