· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Zapraszamy na seminarium traktującym o wpływie nowej regulacji UE dotyczącej e-identyfikacji i e-podpisu

 

Seminarium  „Wpływ nowej regulacji UE dotyczącej e-identyfikacji i e-podpisu na rozwój elektronicznej gospodarki i administracji w Polsce”

27 czerwca 2012 r., Instytut Maszyn Matematycznych, ul. Krzywickiego 34, Warszawa

 Komisja Europejska ogłosiła 4 czerwca 2012 projekt regulacji dotyczącej  elektronicznej identyfikacji i zaufanych usług dla elektronicznych transakcji na rynku wewnętrznym.

Przepis ten, jeśli wejdzie w życie, zmieni rynek podpisów elektronicznych w Polsce i całej Unii Europejskiej. Regulacja ta ma na celu ujednolicenie w całej UE mechanizmów prawnych dotyczących uznawalności i nadzoru usług związanych z elektroniczną identyfikacją i mechanizmami opartymi o technologie podpisu elektronicznego, wymuszą  jednolite mechanizmy zaufania i wzajemną uznawalność podpisów. Zaproponowane przepisy będą miały wpływ nie tylko na sposób dostarczania usług certyfikacyjnych, ale także na dostępność usług administracji publicznej i ułatwienia w korzystaniu z komercyjnych usług elektronicznych.

Wobec tak dużego wpływu proponowanych przepisów na polską gospodarkę należy jak najszybciej dokonać ich dogłębnej analizy i określić te przepisy, których wejście w życie należy wspierać oraz te, których ustanowienie może narażać usługobiorcę i możliwość stosowania tych usług w naszym kraju.

Dlatego celem seminarium organizowanego w trybie pilnym (już w dniu 27 bm.) przez Instytut Maszyn Matematycznych wraz z Ministerstwem Gospodarki  jest przedstawienie informacji o zakresie regulacji proponowanej przez Komisję Europejską oraz zaprezentowanie różnych opinii w zakresie tego rozporządzenia, a także publiczne otwarcie dyskusji na temat wspomnianej regulacji i rozpoczęcie prac nad nią  w naszym kraju w warunkach możliwie szerokiej konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.

Przewidujemy 4 strategiczne obszary wystąpień na  seminarium w dniu 27 bm. dotyczące proponowanej Regulacji UE:

  • aspekty prawne
  • aspekty techniczne
  • prace standaryzacyjne
  • konsekwencje strategiczne (polityczne i biznesowe).

Zwieńczeniem seminarium będzie oczywiście dyskusja panelowa dotycząca  wszystkich wyżej wymienionych i ewentualnych kolejnych aspektów omawianego problemu. Zakładamy także kontynuowanie takich merytorycznych spotkań poświęconych tej sprawie.

Aby zapewnić możliwie bogatą reprezentację poglądów dotyczących  powyżej zaproponowanych głównych tematów seminarium, w trybie pilnym zwracamy się do Państwa z propozycją przedstawienia Państwa opinii na wybrany temat w formie  odpłatnej  prezentacji (rzędu 20 minut) oraz Państwa Firmy w innej wybranej postaci. Ze względu na krótki czas przygotowania tego pierwszego seminarium, na początek i tymczasowo wszystkie informacje dotyczące jego organizacji wieszamy jako zakładkę  Seminarium 27.06.12 na stronie www.commonsign.eu.

Prosimy o bardzo szybki odzew w sprawach przygotowywanego seminarium „Wpływ nowej regulacji UE dotyczącej e-identyfikacji i e-podpisu na rozwój elektronicznej gospodarki i administracji w Polsce” w dniu 27 bm., mailowo na adres  medien_service@poczta.onet.pl   lub telefonicznie: Sławomir Cieśliński  GSM:0-502111153 albo Kama Milewska GSM:0-507199793.

Natychmiast po ustaleniu agendy seminarium i jej upublicznieniu rozpoczniemy przyjmowanie zgłoszeń do udziału w nim w charakterze słuchaczy.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Marek Hołyński, Instytut Maszyn Matematycznych

Sławomir Cieśliński, Medien Service

Warszawa, 2012-06-14
Tagi: administracja publiczna, e-identyfikacja, e-podpis, regulacje UE
Autor: Sławomir Cieśliński
Data: 15 czerwca 2012