· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

UE zmniejszy obostrzenia prawne w transgranicznych sprawach spadkowych

    Uproszczenie postępowania spadkowego o charakterze transgranicznym przewiduje przyjęty 7 czerwca b.r. przez Radę Ministrów Sprawiedliwości UE wniosek dotyczący unijnego rozporządzenia w tej sprawie.

    Propozycje Komisji Europejskiej przyczynią się do zmniejszenia obciążeń prawnych dotyczących spraw spadkowych po członku rodziny zamieszkałym w innym państwie UE. Od momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (ma to nastąpić w ciągu kilku tygodni), państwa członkowskie będą miały trzy lata na dostosowanie prawa krajowego, aby nowe przepisy stały się skuteczne.

    Zatwierdzenie wniosku Komisji toruje również drogę do wprowadzenia europejskiego certyfikatu spadkowego, który umożliwi obywatelom wykazanie statusu spadkobiercy lub zarządcy spadku bez dodatkowych formalności na terenie całej Unii. Będzie to znaczny postęp w porównaniu do sytuacji obecnej, w której obywatele niekiedy napotykają spore trudności w wyegzekwowaniu własnych praw. Następstwem będą krótsze i mniej kosztowne postępowania.
Tagi: procedury, spadek, spadkobiercy, UE
Autor: A.K.
Data: 18 czerwca 2012