· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Minister sprawiedliwości: niech gminy decydują o taksówkarzach

    Decyzje o przeprowadzaniu szkolenia i egzaminu przekazane zostaną radom gmin. To ustalenie, które przyjęto podczas spotkania ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina z przedstawicielami korporacji taksówkarskich i samorządu Warszawy.

   Gminy będą mogły w uchwałach, w zależności od sytuacji w danych gminach, określić m.in. : częstotliwość egzaminów (nie rzadziej, niż raz w roku), program szkolenia w wymiarze nie przekraczającym 20 godzin, sposób powoływania komisji egzaminacyjnej i egzaminowania, zakres wiedzy wymagany na egzaminie oraz koszty szkolenia i egzaminowania (łączna ich wartość nie może przekroczyć 50 proc. płacy minimalnej). Takie decyzje ustalono wspólne stanowisko w kwestii szkoleń i egzaminów dla taksówkarzy i licencji taksówkarskich.

    O ile gminy nie podejmą uchwały o egzaminie, licencje taksówkarską otrzyma każda osoba, które nie była karana za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku, przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, posiada prawo jazy, odpowiedni samochód i badania lekarskie.

   Minister Gowin był bardzo zadowolony z wyniku porozumienia, które udało się osiągnąć w kwestii deregulacji zawodu taksówkarza. Jak podkreślił minister sprawiedliwości konsultacje i dialog to najważniejsza sprawa do osiągnięcia korzystnego rozwiązania dla wszystkich stron.
Tagi: deregulacja, konsultacje, licencja, Minister Sprawiedliwości, regulacja
Autor: A.K.
Data: 19 czerwca 2012