· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Wygrałeś? Zapłać PIT...

                                 Wygrałeś? Zapłać PIT...

 

Kiedy wygramy i nie zapłacimy?

    Wygrane w konkursach i grach ogłaszanych za pomocą środków masowego przekazu społecznego oraz wygrane w konkursach z dziedzin: kultury, sztuki, sportu, dziennikarstwa i nauki są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie dotyczy jednak tylko nagród, których wartość nie przekracza 760 złotych. Jeżeli przekroczona zostanie wartość zwolnienia należy wówczas zapłacić podatek w wysokości 10% wartości sumy lub przedmiotu.

Czy Internet to środek masowego przekazu społecznego?

Ustawa o PIT w artykule 21 ust.1 pkt. 68 jako środki masowego przekazu społecznego wymienia:

  • Prasę
  • Radio
  • Telewizję

    W definicji enumeratywnej jako środek masowego przekazu społecznego nie są wymienione ani Internet, ani wielkopowierzchniowe reklamy zewnętrzne (billboardy). Dlatego organizatorzy rzadko umieszczają informacje o konkursach jedynie w Internecie, poparcie ogłoszenia krótką reklamą w lokalnym radio powoduje, że wypełni przesłanki ustawowe. Z praktyki można jednak zauważyć, że urzędy skarbowe dość liberalnie traktują ogłoszenia o konkursie zawarte jedynie na stronach www.

Kiedy podatek zapłaci organizator a kiedy zwycięzca?

   Jeśli nagrodą są pieniądze, organizator ma obowiązek potrącić 10% wygranej i wpłacić go na konto urzędu skarbowego. Dopiero odliczona suma trafi do zwycięzcy.

   Sytuacja staje się bardziej skomplikowana gdy wygrana jest rzeczą (zarówno ruchomą jak i nieruchomością). Na podstawie artykułu 41 ust.7 ww. ustawy to do laureata będzie należało wyliczenie 10% wartości rzeczy. Kwotę podatku będzie musiał przekazać organizatorowi, a dopiero ten przekaże go fiskusowi. Organizator ma prawo do nie wydać nagrody jeżeli kwota nie zostania wpłacona do jego kasy lub przelana na jego konto. Organizator może do nagrody będącej rzeczą dołączyć odpowiednią kwotę – równą podatkowi, ale i wówczas dziesiętna część ekwiwalentu zostanie objęta podatkiem. W takiej sytuacji dodatkowa kwota będzie również traktowana jak nagroda i obowiązek rozliczenia się z fiskusem wróci do organizatora.
Tagi: fiskus, gry, internet, konkursy, loterie, nagroda, pieniądze, PIT
Autor: K.Ch.
Data: 09 listopada 2010