· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Pracodawca odda 1% podatku dla OPP?

             Pracodawca odda za nas 1% podatku dla OPP?

    Już od kilku lat możemy przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nasze prawo staje się szczególnie aktualne wraz z zamykaniem roku podatkowego przez osoby fizyczne. Od 30 lipca 2008 roku ustawa o PIT pozwala na oddanie 1% na wskazany cel. Transferu podatku można dokonać poprzez wskazanie numeru KRS organizacji pro bono publico w zeznaniu rocznym oraz kwoty, jaką chcemy ją zasilić.

    Następnie urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika, dokonuje wpłaty na konto OPP. Takiej możliwości pozbawiono ogromną liczbę osób. Do grupy pokrzywdzonych należą osoby, za które pracodawca albo ZUS składa zeznanie. Jest to około 6 milionów osób, z czego 5,5 miliona to emeryci i renciści.

    Możliwe, że tę sytuację zmieni orzeczenie WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1902/10).

                                             Kazus prawny

     Pracownik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na interpretację urzędu skarbowego. Fiskus uznał, że rozliczając dochód poprzez płatnika zastępczego (zakład pracy), podatnik nie ma możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na OPP. Wspomniany pracodawca próbował dokonać czynności prawnoskarbowej w drodze wniosku do urzędu skarbowego - formularz PIT-40 nie zawiera rubryki przewidującej transfer 1% kwoty podatku.

    Fiskus uznał, że jedyna możliwość podzielnia się podatkiem może nastąpić, gdy podatnik osobiście wypełni zeznanie roczne - posługując się innym formularzem.

                                          Orzeczenie WSA

    22 października 2010r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę interpretację. W uzasadnieniu sąd wyraził zdanie: dysponowanie 1% podatku oraz warunki dokonywania czynności prawnej z nim związanej wynikają z ustawy, a wykładnia zarówno językowa jak i systematyczna nie pozwalają wywieść, że jedyną dopuszczalną formą przekazania jest samodzielne złożenie zeznania rocznego. Dalej w uzasadnieniu sąd wywodzi: powyższa interpretacja prowadzi do nierównego traktowania podmiotów prawa podatkowego uzyskujących dochody z tego samego źródła czyli stosunku pracy. Zdaniem Sądu budzi to wątpliwości na gruncie prawa konstytucyjnego. Artykuł 32 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 nakazuje równe traktowanie przez władze publiczne osób znajdujących się w tej samej sytuacji prawnej jest to tzw. zasada tożsamości. Orzeczenie ucieszyło praktyków i ekspertów, a przede wszystkim beneficjentów - fundacje i stowarzyszenia będące wpisane do rejestru OPP. Jeżeli podobna sentencja zapadnie w NSA, oznacza to dla nich olbrzymie zwiększenie źródła dochodów.
Tagi: fiskus, OPP, płatnik zastępczy, podatek, ulga, zeznania roczne
Autor: K.Ch.
Data: 09 listopada 2010