· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

NSA: Zagraniczne stypendia bez podatku

    Najwyższy Sąd Administracyjny wydał korzystne dla studentów orzeczenie. Zdaniem sądu fiskus nie prawa żądać podatku od stypendiów udzielonych przez zagraniczne podmioty. Co więcej miejsce przekazania stypendium nie ma wypływu na ocenę następstw prawnopodatkowych.

    W przedmiotowej sprawie podatniczka uzyskała grant naukowy od amerykańskiej fundacji wspierającej studentów m.in. z Europy Środkowej. Stypendium naukowe miało służyć pokryciu wydatków związanych z utrzymaniem podczas odbywania studiów w USA. Kwota została przekazana na polski rachunek bankowy w złotówkach.

    Po powrocie zza granicy podatniczka otrzymała decyzję izby skarbowej, która nakazywała zapłatę 9 tysięcy złotych podatku. Zdaniem podatniczki podatek powinien podlegać umorzeniu, ze względu na fakt, że podatniczka wydała całość kwoty na naukę oraz po powrocie do Polski rozpoczęła pracę w sektorze edukacyjnym. Ta sytuacja zdaniem skarżącej wypełnia przesłanki ważnego interesu publicznego i powinno podlegać umorzeniu w całości.

    NSA w wyroku z 21 czerwca 2012 roku przyznał rację stronie skarżącej. W uzasadnieniu sędziowie podkreślili, że podatki należy umarzać nie tylko ze względu na stan finansowy podatnika, ale mając również na uwadze oddziaływanie społeczne podjętej decyzji. Zdaniem Sądu powrót do ojczyzny oraz rozpoczęcie pracy w edukacji ma zdecydowanie pozytywne oddziaływanie na społeczeństwo i realizuje ważny interes społeczny, szczególnie w wymiarze lokalnym.

Sygnatura sprawy: II FSK 2552/10
Tagi: fiskus, podatek, Sąd Najwyższy, umorzenie, wyrok
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 26 czerwca 2012