· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Przedsiębiorcy szybciej rozpoczną działalność

 

    19 czerwca 2012 roku Rada Ministrów przyjęła projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

    Dzięki przyjętym projektom zakładanie działalności gospodarczej oraz spółek handlowych ma być znacznie szybsze oraz tańsze. Najważniejszymi elementami projektu są zmiany dotyczące obowiązków ewidencyjnych związanych z pracownikami i osobami samozatrudnionymi.

    Projektowane przepisy zakładają zniesienie obowiązku zgłaszania przez przedsiębiorcę (pracodawcę), właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy i właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu informacji o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, a także o wszelkich zmianach w tym zakresie. Zamiast od przedsiębiorcy Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna będą uzyskiwały informacje niezbędne do realizacji ich zadań ustawowych z rejestru podmiotów prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz z kont płatników prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

    Ponadto zakłada się skrócenie czasu oczekiwania przez podmioty niebędące osobami fizycznymi rozpoczynającymi działalność gospodarczą na uzyskanie numeru NIP z 14 do       3 dni.
Tagi: GUS, PIP, podatnik, pracodawca, Rada Ministrów, ZUS
Autor: K.CH.
Data: 28 czerwca 2012