· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Orliki z naruszeniem praw autorskich?

 

            163 gminy zostały wezwane przez projektanta boisk sportowych Orlik (firma Archi-Plus) do wypłaty odszkodowania za naruszenie praw autorskich. Firma Archi-Plus stoi na stanowisku, że JST które skorzystały z programu „moje boisko – Orlik 2012“ naruszyły prawa autorskie poprzez wykorzystanie projektu wzorcowego znajdującego się w zasobach Ministerstwa Sportu. Do tej pory firma ogranicza swoje działania głównie do rozesłania pism o charakterze przedprocesowym, w których domaga się zapłaty kwot od 20 do nawet 600 tysięcy złotych, oraz do pozwania gminy Oleśna.

            Projekt zespołów sportowych został zamówiony przez Ministerstwo Sportu (za pośrednictwem Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Infrastruktury). Projektant, wówczas firma ArchiSport, wyceniła projekt na 25 tysięcy złotych. Projekty zostały przekazane do MS, które udostępniło je m.in. na swoich stronach internetowych. Wówczas zdaniem biura projektowego nastąpiło pierwsze naruszenie prawa autorskiego. Zdaniem mecenasa           H. Mycka, reprezentującego Archi-Plus, w umowie nie zezwolono na dalsze przenoszenie praw do projektu, a tym bardziej nie udzielono licencji do korzystania z projektu. Z tego powodu gminy, które skorzystały z projektu naruszyły prawa autorskie projektanta, a stowarzyszenie złamało warunki umowy.

            MS nie uznaje roszczeń spółki i w swoim komunikacie uznało, że posiada nieograniczone prawa do korzystania z projektów. Doradza gminom i innym JST by nie zawierały ugód ze spółką oraz zapewnia pomoc prawną gminom, które znalazły się w sporze m.in. poprzez występowanie w charakterze interwenienta ubocznego.

            W sprawie niewątpliwie najistotniejsze znaczenie będą miały pierwsze wyroki (prawdopodobnie będą dotyczyły gminy Oleśna oraz miasta przemyśl), które będą stanowiły precedens dla innych sądów. Sprawa dotyczy milionów złotych ponieważ spółka domaga się kwot w wysokości przekraczającej 50 tysięcy złotych, a w skrajnych przypadkach jak np. od gminy Dobrodzeń – 600 tysięcy złotych.

            W przypadku korzystnego dla pozywającego orzeczenia prawdopodobne jest, że pozostałe sądu będą orzekały w tożsamy sposób. Natomiast gminy, które przegrały swoje sprawy mogą dochodzić roszczenia zwrotnego od MS.
Tagi: Ministerstwo Sportu, odszkodowanie, orzeczenie, pozwany, pozywający, roszczenia
Autor: K.CH.
Data: 30 czerwca 2012