· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Więzień też może korzystać z internetu

    Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zakończył precedensową sprawę Błażeja P. Odbywając karę pozbawienia wolności, zwrócił się on do ministra sprawiedliwości o udostępnienie w formie papierowej informacji z Biuletynu Informacji Publicznej dotyczących Ministerstwa Sprawiedliwości. Uzyskał odpowiedź, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, na wniosek udostępnia się tylko informacje, które nie zostały podane w BIP. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Błażej P. wskazał, że odbywa karę pozbawienia wolności i przez to nie ma dostępu do BIP. Narusza to konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej.

    Gdy WSA oddalił skargę, Błażej P. złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem o zgodność z konstytucją wspomnianego art. 10 ust. 1 w zakresie, w jakim ogranicza dostęp do Internetu osób pozbawionych wolności. W trakcie rozprawy w NSA pełnomocniczka Błażeja P. zwracała uwagę, że to, iż skazany może się zwrócić w sprawie dostępu do Internetu do dyrektora zakładu karnego, uzależnia go od woli dyrektora. A uprawnienia z kodeksu karnego wykonawczego nie przewidują korzystania z Internetu.

    Jak stwierdził sędzia Tomasz Zbrojewski.- odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym nie wyklucza dostępu do Internetu ani do telefonów komórkowych . Sędzia dodał jednak, że nie oznacza to dla skazanych dostępu nieograniczonego. Więźniowie mogą z tego korzystać na zasadach obowiązujących w  danym zakładzie karnym. Mogą również uzyskać informację publiczną w innej formie niż internetowa, na zasadach określonych w kodeksie karno wykonawczym.
Tagi: BIP, internet, Minister Sprawiedliwości, NSA, skarga, więźniowie, WSA
Autor: A.K.
Data: 04 lipca 2012