· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Zamieszanie z rachunkami za energię

Faktury z prognozą do korekty

 

   Nowelizacja ustawy o VAT najwięcej problemów przysporzy przedsiębiorcom świadczącym usługi ciągłe. Na złą legislację szczególnie narzekają przedsiębiorcy świadczący usługę dostarczania energii. Nie wprowadzono przepisów przejściowych, które pozwalałyby im uprościć ustalenie zużycia energii w momencie zmiany stawki. Nie wiadomo zatem w jaki sposób firma, która wystawiła kwartalną prognozę zużycia energii ma dokonać rozliczenia z odbiorcą.

    Obecnie przepisy przejściowe mówią, że momentem wykonania usługi jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego, ale rachunek można rozdzielić na dwie części. Pierwszą część świadczoną według starych stawek oraz drugą już pod nową ustawą. Taka regulacja pozwala na przykład firmom świadczącym usługi telekomunikacyjnym precyzyjnie rozdzielić połączenie wykonane przed nowym rokiem i już w 2011 roku.

    Nie wiadomo natomiast, jak zmierzyć zużycie prądu czy gazu w chwili zmiany stawki. Ponieważ do wielu podmiotów zostały już rozesłane faktury np. za styczeń czy luty, powstaje pytanie, czy koszty wystawienia korekt nie powinny stanowić roszczenia przedsiębiorstw zajmujących się dostawą energii wobec Skarbu Państwa. Prawnicy wskazują, że główną przyczyną zamieszania powstałego wokół zmian w VAT jest zła praktyka nie wyznaczania odpowiedniego vacatio legis przez podmiot inicjujący (Radę Ministrów) i ustawodawcę.

    Z powodu trudności w rozwiązaniu technicznych problemów związanych z refakturowaniem, MF dla niektórych branży wydłuża vacatio legis, by ułatwić im wejście w nowy porządek prawny i uchronić przed stratami związanymi z utratą marży na rzecz VAT. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku księgarzy. Rozwiązania dotyczące stawki VAT na książki i czasopisma specjalistyczne znajdzie się w rozporządzeniu MF. 
Tagi: faktury prognozujące, nowelizacja, stawki za prąd i gaz, VAT
Autor: K.Ch.
Data: 18 listopada 2010