· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Nowe prawo geodezyjne i kartograficzne

Nowe prawo geodezyjne i kartograficzne

   Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) pracuje nad zmianami do prawa geodezyjnego i kartograficznego. Szeroki plan nowelizacji obejmuje wprowadzenie zintegrowanych baz danych o nieruchomościach na całym terytorium RP. System ma obejmować zarówno księgi wieczyste jak i inne informacje ewidencyjne. Główną zaletą systemu ma być dostępność informacji poprzez Internet oraz możliwość zamawiania wypisów i wyrysów drogą elektroniczną. Ponadto nowelizacja ma gwarantować spójność danych GUGIK (w terenie jej zadania wykonują gminy oraz powiaty) z księgami wieczystymi – co obecnie stanowi jeden z większych mankamentów związanych z obrotem nieruchomościami. Obecnie ewidencje gruntów i budynków prowadzi 378 ośrodków działających przy starostach oraz 75 gminnych. Tylko te bardziej zamożne mogą sobie pozwolić na informatyzację i komputeryzację zasobów geodezyjnych i kartograficznych. W większości jednostek dokumenty takie, jak np. mapy nadal występują jedynie na papierze. Taki stan powoduje, że często brakuje starszych dokumentów.  Co więcej GUGiK planuje wprowadzenie instytucji katastru nieruchomości – rejestru, który oprócz podstawowych danych, jak np. położenie, numer ewidencyjny czy mapa kartograficzna, ma katalogować również opis i wartość budynku czy gruntu.

    Przed przystąpieniem do informatyzacji systemu bardzo ciężkie zadanie będzie czekało starostów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Będą oni mieli za zadanie skontrolować, czy zgromadzone przez urzędy informacje są zgodne z faktycznym stanem prawnym. Ich zadanie utrudnia niechlubne zjawisko wpisywania przez geodetów do dokumentów nie właściciela, a posiadacza nieruchomości – było to częste zjawisko w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego stulecia. Modernizacja prowadzona przede wszystkim przez starostwa ma się odbyć w całości ze środków publicznych zagwarantowanych w budżecie państwa.

     Projekt nowelizacji obejmuje również wprowadzenie opłat za korzystanie z informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Opłaty mają być ujęte w kilka klasyfikacji: za dostęp jednorazowy, za dostęp okresowy do celów niekomercyjnych oraz za dostęp okresowy w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

    Zmianie mają również ulec zasady uzyskiwania uprawnień geodezyjnych. W obecnym stanie prawnym występuje ich aż siedem. Projekt zakłada wprowadzenie tylko dwóch rodzajów: na potrzeby postępowań sądowych oraz administracyjnych oraz dla obsługi inwestycji budowlanych. Osoby, które uzyskały dotychczasowe uprawnienia będą mogły nadal z nich korzystać – stanowią prawa nabyte i nie podlegają derogacji.
Tagi: kataster, księgi wieczyste, nieruchomości, prawo geodezyjne i kartograficzne, uprawnienie
Autor: K. Ch.
Data: 18 listopada 2010