· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Swoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej – według BCC proponowane zmiany to za mało

  BCC oceniło projekt zmian do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku. Koryguje błędy i niedomówienia obecnego brzmienia ustawy, porządkuje i dostosowuje ją do realiów gospodarczych, ale nie podejmuje żadnych ważnych problemów, za których pomijanie dotychczasowa regulacja była krytykowana – tak proponowaną przez rząd nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw ocenia Business Centre Club. BCC pozytywnie ocenia przede wszystkim korekty w przepisach dotyczących wprowadzenia i eksploatacji Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), która ma ruszyć 1 lipca 2011 r. Zdaniem przedsiębiorców, rząd realistycznie przewiduje, że elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP nie może być jedynym i obligatoryjnym medium obsługi spraw związanych z CEIDG, nie tylko w fazie przejściowej, ale i w późniejszej eksploatacji. Należy się liczyć z tym, że w momencie wprowadzenia ePUAP prawdopodobnie nie będzie w pełni funkcjonalny oraz dostępny we wszystkich jednostkach administracji publicznej. Dlatego potrzebne jest ustanowienie alternatywnego rozwiązania z zachowaniem formy elektronicznej.

     W opinii Business Center Club, korzystnym rozwiązaniem jest też wprowadzenie do wniosku o wpis do CEIDG jeszcze jednego – obok zgłoszenia do rejestrów REGON, NIP, ZUS lub KRUS – punktu, jakim jest wybór formy opodatkowania. Potrzebne jest także uzupełnienie przepisów o zawieszaniu działalności gospodarczej poprzez sprecyzowanie, że w przypadku prowadzenia więcej niż jednej formy działalności gospodarczej można zawiesić wybraną z nich. W tym wątku nie zawarto jednak uregulowań dotyczących możliwości opłacania w okresie zawieszenia składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. Proponowane zmiany odpowiadają więc tylko częściowo na problemy z określeniem prawa przedsiębiorcy do ubezpieczenia społecznego w sytuacji zawieszenia działalności.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: CEIDG, KRUS. ePUAP, SDG
Autor: K. Ch.
Data: 23 listopada 2010