· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Sąd Najwyższy: niemieccy spadkobiercy zachowali prawa do pozostawionych majątków

 

    Potomkowie osób, które po wojnie zadeklarowały polską narodowość, zachowali prawa do majątków w Polsce mimo swojego późniejszego wyjazdu do Niemiec i utraty polskiego obywatelstwa wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2012r. Poprzednie orzeczenia nie były tak jasne i zdecydowane jak ostatnie.

   Przepis ustawy z 1961 r. ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach stanowił, że nieruchomości będące własnością osób, które najpierw zadeklarowały narodowość polską i uzyskały polskie obywatelstwo, przechodzą na własność państwa, jeżeli osoby te w związku z późniejszym wyjazdem z kraju utraciły polskie obywatelstwo. Sąd Najwyższy orzekł, że przepis ten nie miał jednak zastosowania do spadkobierców osób, które w tym przepisie były wymienione.

   O rozstrzygnięcie przez siedmiu sędziów SN problemu prawnego dotyczącego tej kategorii spadkobierców zwrócił się pierwszy prezes tego Sądu. Przypomniał, że osoby, które zadeklarowały po wojnie narodowość polską i do śmierci nie wyjechały z ziem zachodnich zachowały własność swego majątku. W pytaniu prawnym  zaznaczono, że problem dotyczy spadkobierców, którzy odziedziczyli takie nieruchomości w Polsce, a następnie wyemigrowali w latach 1956-1984, tracąc obywatelstwo polskie.




Tagi: obywatel, Sąd Najwyższy, sędziowie, spadkobiercy, ustawa
Autor: A.K.
Data: 06 lipca 2012