· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

144 skazanych podczas Euro 2012

   Ministerstwo Sprawiedliwości  poinformowało, że od 4 czerwca do 2 lipca 2012 r. do sądów na terenie całego kraju wpłynęło do rozpoznania 166 spraw  dotyczących 228 osób, o przestępstwa mające związek z turniejem UEFA Euro 2012. Z tego 104 spraw zostało zakończonych wyrokami skazującymi 144 osoby.

   Polski resort sprawiedliwości poradził sobie z wyzwaniem jakim była organizacja tak wielkiego turnieju piłkarskiego – takim wnioskiem zakończyło się spotkanie członków  sztabu Ministerstwa Sprawiedliwości, odpowiedzialnych za przebieg mistrzostw w kwestii działania wymiaru sprawiedliwości.

   Podczas spotkania, które odbyło się dzień po finale Euro 2012 poinformowano, że spośród spraw, którymi zajmowały się sądy,  5 zostało zakończonych wyrokiem umarzającym lub warunkowo umarzającym postępowanie (7 osób), kolejnych 5 zostało zakończonych wyrokiem uniewinniającym (7 osób),  31 przekazano prokuratorowi do prowadzenia postępowania przygotowawczego (44 osoby), 19 przerwano lub odroczono (25 osób), a 2 sprawy nadal są w toku (2 osoby).

   Sprawy dotyczyły 17 obywateli rosyjskich (w stosunku do 10 zapadły wyroki skazujące), 6 chorwackich (w stosunku do 5 zapadły wyroki skazujące), 5 irlandzkich (3 osoby skazane), 4 obywateli Rumunii (4 osoby skazane), jednego obywatela Hiszpanii (1 osoba skazana), jednego obywatela Wielkiej Brytanii (1 osoba skazana), jednego obywatela Luksemburga (skazanie) oraz jednego obywatela Węgier (rozprawa odroczona). Pozostali to Polacy (192 osoby). W okresie od 4 czerwca do 2 lipca 2012 r. do sądów na terenie całego kraju wpłynęło do rozpoznania 19 spraw o wykroczenia (24 osoby) mające związek z turniejem UEFA Euro 2012, z których: - 17 zostało zakończonych wyrokiem skazującym (22 osoby); - jedną skierowano do rozpoznania w trybie zwyczajnym (jedna osoba); - w przypadku jednej ze spraw odmówiono wszczęcia postępowania (jedna osoba).

   Sprawy dotyczyły dwóch obywateli rosyjskich (obie osoby skazane), jednego obywatela Irlandii (skazanie) i jednego obywatela Hiszpanii. Pozostali to obywatele polscy. Ponadto, jak informuje ministerstwo sprawiedliwości, w dniach 4 czerwca – 2 lipca 2012 r., do sądów na terenie całego kraju wpłynęło siedem wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania w sprawach o czyny mające związek z turniejem UEFA Euro 2012. W czterech przypadkach zastosowano tymczasowe aresztowanie (trzech obywateli Polski, jeden Chorwacji), a w trzech wniosków nie uwzględniono (dwóch obywateli Polski, jeden obywatel Rosji). Resort sprawiedliwości bardzo pozytywnie ocenił całą organizację Euro i podkreślił, że był to spokojny turniej, jak na liczbę kibiców oglądających w Polsce przez miesiąc zmagania najlepszych europejskich piłkarzy.

 

 
Tagi: aresztowania, Ministerstwo Sprawiedliwości, sądy, skazany, umorzenie, wykroczenia, wyrok
Autor: A.K.
Data: 11 lipca 2012