· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Opłata od pełnomocnitwa nie powinna być pobierana

     Udzielenie pełnomocnictwa w sprawach podatkowych wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 17 zł od każdego pełnomocnictwa. Dochody z tej opłaty są przekazywane do budżetów JST. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do załatwienia czynności przed urzędem skarbowym opłata może być dużo wyższa ponieważ urzędy pobierają 17 złotych od każdej czynności urzędowej dokonywanej przez pełnomocnika.

   Zdaniem prawników takie postępowanie nie jest zgodne z prawem, w szczególności z przepisami KPA i Ordynacji podatkowej. W opinii ekspertów m.in. z KPMG dopuszczalna jest tylko jedna opłata, a każde następne 17 zł pobrane przez organy skarbowe jest działaniem naruszającym prawo.

   Obecne zachowanie organów podatkowych wpływa negatywnie na działalność radców prawnych i doradców podatkowych. Pobieranie opłaty powoduje, że klient stoi przed koniecznością zapłaty nie tylko wynagrodzenia, ale również i dodatkowych opłat związanych z działalnością urzędów skarbowych

                                   Przykład niezalegania

   W przypadku gdy pełnomocnik, reprezentujący jednego podatnika, wnioskuje o wydanie 10 zaświadczeń o niezaleganie z podatkiem, do każdego wniosku powinien dołączyć dowód wniesienia opłaty wraz poświadczonym pełnomocnictwem. Oznacza to, że klient lub jego pełnomocnik muszą zapłacić 170 złotych.

                            Pełnomocnictwo ogólne za 17 zł

    Ponieważ przepisy Ordynacji, podobnie jak KPA, odsyłają do Kodeksu Cywilnego w przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub rodzajowego powinno wystarczyć jedno pełnomocnictwo do załatwienia wszelkich spraw związanych z postępowaniem podatkowym, a co za tym idzie tylko jedna opłata. Dlatego zdaniem prawników oraz doradców podatkowych organy nie powinno łączyć pełnomocnictwa z czynnością urzędową i ograniczyć się do pobrania jednej opłaty od jednego pełnomocnictwa, a nie od każdej sprawy.
Tagi: doradca podatkowy, JST, KPA, pełnomocnictwo, podatek, radca prawny
Autor: K.CH.
Data: 20 lipca 2012