· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Prezydent podpisał ustawę o SKOK-ach

    Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa przewiduje, że nadzór nad SKOK-ami obejmie Komisja Nadzoru Finansowego.

    Kancelarii Prezydenta w oświadczeniu tłumaczy, że celem ustawy jest m.in. wprowadzenie nadzoru państwowego nad kasami i Kasą Krajową. Kompetencje Kasy Krajowej w tym zakresie przejmie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

   Zgodnie z ustawą nadzór KNF obejmie też czynności związane z tworzeniem kas - komisja będzie udzielać zgody na utworzenie kasy oraz zatwierdzać jej statut. Ponadto wprowadzona zostanie tzw. generalna norma ostrożnościowa, nakładająca na kasy obowiązek posiadania funduszy własnych dostosowanych do rozmiaru prowadzonej działalności.

   Ustawa wprowadza dla kas tzw. współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 5 proc. oraz zasadę, zgodnie z którą każdej kasie, niezależnie od posiadanych udziałów w Kasie Krajowej, przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu Kasy Krajowej.

   Zgodnie z ustawą Kasa Krajowa będzie miała zakaz prowadzenia działalności innej niż określona w ustawie. Określono zasady inwestowania wolnych środków kas oraz Kasy Krajowej, wskazując m.in., że środki finansowe mogą być inwestowane w papiery wartościowe, lokaty w bankach oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego.
Tagi: bezpieczeństwo, KNF, Prezydent RP, rynek pieniężny, SKOK, ustawa
Autor: A.K.
Data: 24 lipca 2012