· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Pesel zamiast NIP

PESEL zamiast NIP!

    Dobiegają końca konsultacje międzyresortowe dotyczące uproszczenia działań organów podatkowych w zakresie ewidencji i identyikacji podatników i płatników. Ministerstwo Finansów przygotowało założenia, które mają pozwolić osobom nieprowadzącym działalnosci gospodarczej oraz przedsiębiorcom nieodprowadzającym podatku VAT, na identyikację za pomocą numeru PESEL.

    Zniknąć ma zatem obowiązek uzyskania NIP przez osoby, które rozpoczynają pracę. Nowe rozwiązania mają uprościć ewidencję podatników, a dzięki ograniczeniu liczby identyfikatorów budżet ograniczy wydatki na informatyzację urzędów skarbowych. Plan MF zakłada, że osoby fizyczne w kontakcie z administracją państwową będą używały jedynie numeru PESEL. NIP natomiast pozostanie w wewnętrznych systemach administracji i będzie automatycznie przypisany do każdego numeru PESEL. NIP zatem będzie stanowił informację dodatkową pozostającą w Centralnej Ewidencji Podatników. 

  Urząd Skarbowy nie będzie musiał wydawać już decyzji o nadaniu NIP, jedynie potwierdzenie nadania. Potwierdzenie będzie wydawane podatnikowi wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej  Jako największą wadę planowanej nowelizacji wymienia się brak zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych. W kontaktach z ZUS obywatel i tak będzie musiał pamiętać numer NIP.

    Plan inicjatywy ustawodawczej zakłada, że przepisy nowelizacji miałyby zacząć obowiązywać od połowy przyszłego roku.
Tagi: biurokracja, NIP. PESEL, urzędy skarbowe, ZUS
Autor: K. Ch.
Data: 27 listopada 2010